Projektets formål er at styrke og udvikle den økologiske mælkeproduktion og sikre fortsat udvikling og tillid til Ø-mærket, ved at få flere til at involvere sig og interessere sig for ko-kalv-systemer. Projektet vil belyse og formidle erfaringer fra økologiske mælkeproducenter, der arbejder med at øge tiden, hvor ko og kalv er sammen.

Udviklingen indenfor ko-kalv-systemer under danske forhold har det sidste år tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed blandt de økologiske mælkeproducenter, forbrugere og landbrugsmedier. Økodag er også en event, hvor der hvert år er forbruger- og mediemæssig opmærksomhed på køer og kalves muligheder for at være sammen i længere tid. Formidlingen af økologernes initiativ og erfaringer med at arbejde med disse udfordringer er afgørende for at sikre den fortsatte tillid til Ø-mærket. Der er allerede en del aktiviteter i gang med forskningsmæssigt fokus og dette projekt vil bidrage til, at resultaterne når ud til en endnu bredere målgruppe med interesse for emnet.

Projektets aktiviteter har en bred appel og belyser og formidler de udfordringer og dilemmaer, der opstår, når ko og kalv samværet øges i den økologiske produktion. Effekten er et større vidensgrundlag hos både landmænd og forbrugere, idet projektet skaber overblik og indsigt i fordele og udfordringer ved at have ko og kalv sammen.

Projektet er ejet af Økologisk Landsforening og projektets samarbejdspartnere er:

 • Økologisk Landsforening
 • Center for Frilandsdyr
 • Dyrenes Beskyttelse
 • ØkologiRådgivning Danmark

Der vil løbende blive henvist til formidling fra projektet på denne side.

 

Formidling

 • Katalog
 • “Køer med kalve: Erfaringer, overvejelser og inspiration fra økologiske malkekvægsbesætninger” kan læses her. Af Mette Vaarst (Aarhus Universitet)  og Iben Alber Christiansen (Økologisk Landsforening)

 • Artikler

Kan ko og kalv få mere tid sammen? Af Anna Dalgaard, Dyrenes Beskyttelse

Fravænning af ko og kalv kræver særlig indsats. Af Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Ko og kalv klarer ikke alt selv. Af Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Mange gode effekter af ko-kalv samvær. Af Birgitte Kjemtrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Adskillelse af kalv og ko er stadig en udfordring. Af Irene Brandt-Møller, Økologisk Landsforening

Bioetiker: Spørgsmålet er, om de negative oplevelser, vi påfører dyret, kan retfærdiggøres. Af Irene Brandt-Møller, Økologisk Landsforening

Ny forskning skal finde det bedste system for ko og kalv-samvær. Af Irene Brandt-Møller, Økologisk Landsforening

 • Sociale medier

Nyt projekt: hvordan kan ko og kalv få mere tid sammen? Udgivet på Facebooksiden “Lev dyrevenligt med Dyrenes Beskyttelse” den 9/6 2020.

Nyt projekt: hvordan kan ko og kalv få mere tid sammen? Video Ellinglund Økologi. Udgivet på Facebooksiden “Lev dyrevenligt med Dyrenes Beskyttelse” den 10/6 2020.

 • Nyhedsbreve

Nyt til producenter for samarbejdspartnere under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

 • “Kan ko og kalv få mere tid sammen?” den 6/7 2020
 • “Sidste nye fra projektet Økologisk ansvar for ko med kalv”, den 25/8 2020

Nyhedsbrev, Friland

 • “Kan ko og kalv få mere tid sammen?” den 29/6 2020
 • Film

Hør Maja Bertelsen fra Aarhus Universitet fortælle om KALVvedKO forsøg på gården Østerlykke ved Gram i denne film:

 

Danske tekster: https://youtu.be/v8qg7eGLu4c

Engelske tekster: https://youtu.be/lKIcLD9REWQ

Filmen er produceret af Økologisk Landsforening, maj 2020.

 

Hør om Svanholm Gods´ erfaringer med at have ko og kalv sammen de første 3 måneder: https://www.youtube.com/watch?v=GjalsD8LAdU

 

Filmen er produceret af Økologisk Landsforening, august 2020.

 

Økologisk ansvar for ko med kalv – Dyrlæge Malene Budde, SEGES

Filmen er produceret af Økologisk Landsforening, december 2020.

 

Økologisk ansvar for ko med kalv – Mickey Gjerris, Københavns Universitet

Filmen er produceret af Økologisk Landsforening, december 2020.

 

Læs mere om Ko med kalv her