Fravænning på friland i fokus

Center for Frilandsdyr har gennem flere fondsstøttede projekter arbejdet med fravænning på friland. Her på siden findes de publikationer som er udgivet om emnet gennem tiden.

 

Folderen Fravænning på friland – et godt alternativ

 

Fravænning på friland bliver sat i perspektiv via en case beregning på en økologisk bedrift med 200 årssøer. Erfaringer fra projektet Miljøsikker produktion af ungsvin på friland er omdrejningspunkt for indholdet. Folderen er udgivet i 2016.

 

Produktblade; Foderstation til grise på friland og hytte til fravænningsgrise på friland.

I udviklingsprojektet Udstyr til fravænning på friland er der produceret prototyper af en foderstation og en hytte tilpasset grise i vægtklassen 14-40 kg, da det meste af det udstyr der er tilgængeligt på markedet, enten er tilpasset søer eller kreaturer og ikke tager højde for det danske klima med omskiftelige vejrforhold i de forskellige sæsoner henover året.

Foderstation og hytte er produceret af PC Maskiner i samarbejde med Center for Frilandsdyr, to økologiske svineproducenter og en adfærdsforsker fra Aarhus Universitet, Foulum.

Rapport om Anvendelighed og funktion i sommerperioden.

I forbindelse med udviklingen af udstyret er der gennemført afprøvning af udstyrets anvendelighed og funktion i sommerperioden.

Film; opfyldning af foderstation og strøning af hytte med strømaskine.

 

Rapport om test- og erfaringsresultater fra udvikling og afprøvning af Udstyr til fravænningsgrise på friland (sommer- og vintersæsonen).

Dette er en projektopgørelse som præsentere resultater fra to test-besætninger, som har afprøvet prototyper af fire fravænningshytte og to foderstation fra sommeren 2016 til og med sommeren 2018 og er således opfølgningen på udviklingsprojektet Udstyr til fravænning på friland.

Artikel; Økologiske fravænningsgrise – hele året på friland.

Artiklen er trykt af Økologi i november 2018 og indeholder væsentlige testresultater og landmændenes erfaringer med prototypeafprøvning af foderstation og hytte til fravænningsgrise.