Bæredygtig produktion
på friland

Vores vision

Center for Frilandsdyr bidrager til en frilandsproduktion i positiv udvikling og vækst, hvor husdyr produceres under bæredygtige forhold med et højt niveau af dyrevelfærd.

Centret er et samarbejde mellem:

Centret for frilandsdyr har et samarbejde med Dyrenes beskyttelse          

Projekter

Film om frilandsdyr

Formidling

Lav pattegrisedødelighed

Projektet PorganiX har vist, at frilandsbesætninger kan opnå en lav pattegrisedødelighed Pattegrisedødelighed har i årevis været…

Læs mere

Har du lyst til at være afprøvningsvært eller har du et emne vi skal forsøge at tage op?