Vurdering af økologiske ungtyrer

Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes. Når du skal bestemme dig for, om dine ungtyre skal sendes til slagt, er det vigtigt at være opmærksom på kvalitetskravene for levering af økologiske ungtyre for at opnår den bedst mulige afregningspris.

Energigrise og jordskokgrise

Energigrise, jordskokgrise og meget andet er blandt de mange udviklingsprojekter, som skal bringe produktionen af husdyr på Friland videre.

Demonstrationslandbrug

Centrets arbejde foregår i tæt samarbejde med producenterne – i særlig grad centrets demonstrationslandbrug Risbjerg på Fyn.

Kastration

Kastration er et arbejde, som alle landmænd gerne ville undvære, men det er ikke let at undgå. Udviklingscentret forsøger gennem flere forsøg både at reducere antallet af grise, som lugter og at finde metoder til at finde dem, som gør