Ungtyre er mindre klimabelastende end stude. Her er et par tips til hvordan du kan gøre klima-aftrykket endnu mindre for din ungtyreproduktion. Filmen er en del af projektet “Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning (2)”, støttet af Kvægafgiftsfonden.

UDSTYR TIL FRAVÆNNINGSGRISE PÅ FRILAND; FODERSTATION & HYTTE

I denne lille video kan du både se hvordan foderstationen fyldes med foder og hvordan hytten strøs op med strømaskine.

Økologisk ungtyreproduktion af malkekvægsrace

I denne film kan du se inspiration til praktisk produktion af økologisk ungtyre af malkekvægsrace.

Filmen er udarbejdet i projektet “Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”, støttet af Fonden for økologisk landbrug.

Grovfoder til grise

Grise vil gerne have grovfoder, men hvor meget kan de æde, hvordan skal wrapballer opbevares, og hvad er god ensilage? Få svarene og flere gode råd ved at se filmen her.
Filmen er udarbejdet i projektet ”Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel”

Vurdering af økologiske ungtyre

Lene og Lars Jørgensen fortæller om, hvordan de vurderer deres ungtyres vægt før de slagtes. Når du skal bestemme dig for, om dine ungtyre skal sendes til slagt, er det vigtigt at være opmærksom på kvalitetskravene for levering af økologiske ungtyre for at opnår den bedst mulige afregningspris.

Energigrise og jordskokgrise

Energigrise, jordskokgrise og meget andet er blandt de mange udviklingsprojekter, som skal bringe produktionen af husdyr på Friland videre.

Demonstrationslandbrug

Centrets arbejde foregår i tæt samarbejde med producenterne – i særlig grad centrets demonstrationslandbrug Risbjerg på Fyn.

Kastration

Kastration er et arbejde, som alle landmænd gerne ville undvære, men det er ikke let at undgå. Udviklingscentret forsøger gennem flere forsøg både at reducere antallet af grise, som lugter og at finde metoder til at finde dem, som gør