Projekter / Kvæg

Skovlandbrug (ROBUST)

Projektet “Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)” vil undersøge og udbrede skovlandbrug…

Læs mere

Smag på landskabet

Udvikling af naturpleje til en professionel, rentabel erhvervsgren for landmanden. Projektet er et samarbejde mellem: Kommunerne…

Læs mere

Projekter

Udviklingscenter for Husdyr på Friland arbejder for, at der sker udvikling i produktionen af husdyr på friland gennem igangsættelse eller bidrag til projekter, som fremmer formålet.

Det sker på flere måder: Dels har centret har egne projekter som gennemføres alene eller med støtte fra tilknyttede bidragydere, dels indgår centret som bidragyder i projekter, hvor andre partnere er projektansvarlige, og hvor udviklingscentret bidrager med en større eller mindre del af det enkelte projekt.

Finansering

Hovedparten af de projekter, som Udviklingscentret er involveret i, finansieres af offentlige eller private fonde eller tilskudsordninger. Ofte indgår dog også en egenfinansiering, som oftest betales af centrets to ejere Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse.

I enkelte tilfælde gennemfører centret også projekter helt uden ekstern finansiering, hvis projektet anses for så væsentligt og påtrængende, at det er relevant at gennemføre det for egne midler.

Film om frilandsdyr

Har du lyst til at være afprøvningsvært eller har du et emne vi skal forsøge at tage op?