Vision

Center for Frilandsdyr vil bidrage til en frilandsproduktion i positiv udvikling og vækst, hvor husdyr produceres under bæredygtige forhold med et højt niveau af dyrevelfærd.

Center for Frilandsdyr er ejet af Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse.

Om Center for frilandsdyr

I Center for Frilandsdyr arbejder vi for:

  • Styrket dyrevelfærd på bedrifterne
  • Øget produktion af velfærdskød fra frilandsdyr
  • Reduceret klimabelastning og miljøpåvirkning i husdyrproduktionen på friland
  • Styrket indsats for klima, natur og biodiversitet som en naturlig del af produktionen
  • Nytænkning og innovation indenfor alle aspekter af husdyrproduktion på friland
  • Sikring og stabilisering af landmændenes økonomi gennem en konkurrencedygtig produktion

Udviklingscenter for Husdyr på Friland blev stiftet i 2008 i et ligeligt fællesskab mellem Dyrenes Beskyttelse og Friland A/S. Formålet var at skabe et center der kan bidrage til at løfte frilandsproduktionen, konventionel som økologisk, så flere dyr i fremtiden kan produceres under økonomiske såvel som miljømæssige bæredygtige forhold, og som garanterer højeste niveau af dyrevelfærd.

I 2019 har vi skiftet navn til Center for Frilandsdyr, men arbejdet er det samme.

Vi arbejder projektorienteret, dels ved gennemførelse af egne projekter, dels i samarbejde med en eller flere af vores mange samarbejdspartnere; universiteter, private organisationer og ikke mindst producenter.
Hovedparten af de projekter som Center for Frilandsdyr er involveret i, finansieres af offentlige eller private fonde og tilskudsordninger, sammen med det bidrag vi modtager fra vores ejere.
Center for Frilandsdyr sidder med i diverse faglige udvalg, erfagrupper mm.

Vi har hele tiden øje for at udvikle frilandsproduktionen, og vi leverer viden ud til producenter og andre med interesse for frilandsproduktion.

Dyrenes beskyttelse

Foreningen Dyrenes Beskyttelse er medstifter af Center for Frilandsdyr og ejer 50 procent af centret

Foreningen arbejder for og er den førende danske organisation indenfor dyrevelfærd og sætter rammer for en harmonisk samhørighed imellem dyr, mennesker og natur.

Foreningen arbejder både organisatorisk, politisk og praktisk for at forbedre vilkårene får dyr og natur, herunder dyrholdet i landbruget. Foreningen fører årligt cirka 3500 dyreværnssager i tilfælde, hvor forholdet mellem dyr og mennesker er blevet så utåleligt, at andre mennesker har følt det, som deres pligt at gribe ind.

Dyrenes Beskyttelse
Buddingevej 308
2860 Søborg
Tlf. 33 28 70 00

Læs mere om foreningen på www.dyrenesbeskyttelse.dk

Friland

Kødselskabet Friland er medstifter af Center for Frilandsdyr og ejer 50 procent af centret.

Friland sælger økologsik kød samt kød fra fra landbrug med frilandsproduktion, herunder Frilandsgris og Kødkvæg.

Frilands formål er at fremme produktion og salg af alternativt producerede fødevarer, hvor der er taget ansvarlig stilling til husdyretik og miljø.

Selskabet er et datterselskab af Danish Crown

Friland A/S
Tulipvej 1
8940 Randers SV
tlf. 89 19 27 60

Læs mere på www.friland.dk

Film om frilandsdyr