Projekter

Skovlandbrug (ROBUST)

Projektet “Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)” vil undersøge og udbrede skovlandbrug…

Læs mere

Den gode kastration

Nytænkning og design af udstyr til lokalbedøvelse ved kastration Projektets formål har været at nytænke og…

Læs mere

VIPiglets

Robuste og tungere økologiske pattegrise   Hyttekatalog Som en del af VIPiglets-projektet har Udviklingscenteret i 2015…

Læs mere

Bedre øko-stalde

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig…

Læs mere

pECOSYSTEM

Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion   Som en af projektets demonstrationsaktiviteter blev der afholdt en…

Læs mere

Demonstrationsdag

Udviklingscentret holdt i maj en demonstrationsdag for alle interesserede, hvor der bl.a. var mulighed for at…

Læs mere

Mer Frigris

Flere grise pr. årsso – styrket eksport af frilandsgrise og økogrise   Formål Øget tilgang af…

Læs mere

Smag på landskabet

Udvikling af naturpleje til en professionel, rentabel erhvervsgren for landmanden. Projektet er et samarbejde mellem: Kommunerne…

Læs mere

Odin

Food-based solutions for Optimal vitamin D Nutrition and health through the life cycle Udviklingscentret er underleverandør…

Læs mere

Projekter

Udviklingscenter for Husdyr på Friland arbejder for, at der sker udvikling i produktionen af husdyr på friland gennem igangsættelse eller bidrag til projekter, som fremmer formålet.

Det sker på flere måder: Dels har centret har egne projekter som gennemføres alene eller med støtte fra tilknyttede bidragydere, dels indgår centret som bidragyder i projekter, hvor andre partnere er projektansvarlige, og hvor udviklingscentret bidrager med en større eller mindre del af det enkelte projekt.

Finansiering

Hovedparten af de projekter, som Udviklingscentret er involveret i, finansieres af offentlige eller private fonde eller tilskudsordninger. Ofte indgår dog også en egenfinansiering, som oftest betales af centrets to ejere Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse.

I enkelte tilfælde gennemfører centret også projekter helt uden ekstern finansiering, hvis projektet anses for så væsentligt og påtrængende, at det er relevant at gennemføre det for egne midler.

Film om frilandsdyr

Har du lyst til at være afprøvningsvært eller har du et emne vi skal forsøge at tage op?