Medarbejdere

Simme Eriksen

Centerleder, Agronom
Mobil: (+45) 30 34 26 94
mail: sier@frilandsdyr.dk

Jeg har arbejdet med økologisk husdyrhold siden 1985. De første år med definering og formulering af regler og rammer for økologiske husdyr på forenings-, stats- og EU-plan. Siden 2010 har jeg, i Center for Frilandsdyr, haft fokus på tiltag der fremmer dyrevelfærden og produktionen af velfærdskød, samtidig med at der er maksimalt fokus på producenternes økonomi. Fagligt er det mest svineprojekter jeg arbejder med. Min hverdag er skiftet fra projektdeltager til mere projektledelse og strategiske opgaver. Jeg brænder, stadig, for udvikling af det økologiske husdyrhold med særligt fokus på de udfordringer der er i forhold til miljø, klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Samt ikke mindst producenternes ret til at kunne leve af deres landbrug.

Marie Lund Buus

Jordbrugsteknolog
Mail: mabu@frilandsdyr.dk

Jeg har arbejdet med dyr på friland, både grise og kvæg siden 2000. Jeg har bl.a. arbejdet med rodekasser og optimering af stalde til slagtegrise, foderspild, grovfoder og ungtyre. Jeg brænder for at være med til at forbedre husdyrs muligheder for at udføre deres naturlige adfærd samtidig med at det fungerer mht. både praktik, økonomi og klima. Jeg kan godt lide at få teori til at fungere i praksis.

Camilla Kramer

Agronom
Mobil: (+45) 23 99 49 43
Mail: cakra@frilandsdyr.dk

Jeg har siden 2004 arbejdet indenfor økologisk kvægproduktion med fokusområder indenfor management, afgræsning, sundhed og dyrevelfærd samt har flere års erfaring med projektledelse og formidling. Jeg har bl.a. arbejdet med praktiske problemstillinger i forhold til udegående kvæg i vinterperioden, hold af ungtyre, herunder klimamæssige tiltag på bedriftsniveau, samt afgræsning på større økologiske malkekvægsbedrifter. Jeg brænder for et rentabelt økologisk landbrug hvor klima, hvor biodiversitet og dyrevelfærd går hånd i hånd.

Rikke Thomsen

Agrobiolog, PhD
Mobil: (+45) 26 86 91 34
Mail: rikth@frilandsdyr.dk

Jeg har beskæftiget mig med grise i udendørs systemer siden 2009, med særligt fokus på dyrevelfærd. Arbejdet har især koncentreret sig om alternativer til kastration af pattegrise, herunder hangriseproduktion og lokalbedøvelse. Jeg har endvidere beskæftiget mig med halebid samt optimering af staldsystemer til fravænningsgrise og slagtegrise. jeg brænder for en bæredygtig produktion af grise med adgang til græs, et højt niveau af dyrevelfærd og plads til naturlig adfærd.

Line Dinesen Jensen

Agrobiolog
Mobil: (+45) 20 59 35 58
Mail: lidje@frilandsdyr.dk

Jeg har beskæftiget mig meget med grise, hvor jeg tidligere har lavet bl.a. adfærdsobservationer på søer i udsættervogne, samt været ansvarlig for et fodringsforsøg med smågrise. Jeg har herigennem erfaring med både projektplanlægning og faglig formidling. Jeg ønsker en frilandsproduktion, hvor værdikæden fra foder til slagtning holdes lokalt, og hvor der forsat er stor fokus på dyrenes trivsel. Desuden er det vigtigt at udviklingen indenfor dyr på friland sker i en retning, hvor både klima, miljø og økonomi holdes for øje. Hos Center for Frilandsdyr er jeg med til at sikre en sådan retning gennem mit arbejde med adfærdsobservationer, dataindsamling og databehandling.

Kontakt os

Center for Frilandsdyr K/S
Marsvej 43
8960 Randers SØ
Tlf.: (+45) 89 19 27 64
Mobil: (+45) 30 34 26 94
CVR nr. 31 59 88 18