Medarbejdere

Simme Eriksen

Centerleder, Agronom
Mobil: (+45) 30 34 26 94
mail: sier@frilandsdyr.dk

Jeg har arbejdet med økologisk husdyrhold siden 1985. De første år med definering og formulering af regler og rammer for økologiske husdyr på forenings-, stats- og EU-plan. Siden 2010 har jeg, i Center for Frilandsdyr, haft fokus på tiltag der fremmer dyrevelfærden og produktionen af velfærdskød, samtidig med at der er maksimalt fokus på producenternes økonomi. Fagligt er det mest svineprojekter jeg arbejder med. Min hverdag er skiftet fra projektdeltager til mere projektledelse og strategiske opgaver. Jeg brænder, stadig, for udvikling af det økologiske husdyrhold med særligt fokus på de udfordringer der er i forhold til miljø, klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Samt ikke mindst producenternes ret til at kunne leve af deres landbrug.

Marie Lund Buus

Jordbrugsteknolog
Mobil: (+45) 21 64 57 71
Mail: mabu@frilandsdyr.dk

Jeg har arbejdet med dyr på friland, både grise og kvæg siden 2000. Jeg har bl.a. arbejdet med rodekasser og optimering af stalde til slagtegrise, foderspild, grovfoder og ungtyre. Jeg brænder for at være med til at forbedre husdyrs muligheder for at udføre deres naturlige adfærd samtidig med at det fungerer mht. både praktik, økonomi og klima. Jeg kan godt lide at få teori til at fungere i praksis.

Camilla Kramer

Agronom
Mobil: (+45) 23 99 49 43
Mail: cakra@frilandsdyr.dk

Jeg har siden 2004 arbejdet indenfor økologisk kvægproduktion med fokusområder indenfor management, afgræsning, sundhed og dyrevelfærd samt har flere års erfaring med projektledelse og formidling. Jeg har bl.a. arbejdet med praktiske problemstillinger i forhold til udegående kvæg i vinterperioden, hold af ungtyre, herunder klimamæssige tiltag på bedriftsniveau, samt afgræsning på større økologiske malkekvægsbedrifter. Jeg brænder for et rentabelt økologisk landbrug hvor klima, biodiversitet og dyrevelfærd går hånd i hånd.

Rikke Thomsen

Agrobiolog, Ph.D
Mobil: (+45) 26 86 91 34
Mail: rikth@frilandsdyr.dk

Jeg har beskæftiget mig med grise i udendørs systemer siden 2009, med særligt fokus på dyrevelfærd. Arbejdet har især koncentreret sig om alternativer til kastration af pattegrise, herunder hangriseproduktion og bedøvelse. Jeg har endvidere beskæftiget mig med halebid samt optimering af staldsystemer til fravænningsgrise og slagtegrise. Jeg brænder for en bæredygtig produktion af grise med adgang til græs, et højt niveau af dyrevelfærd og plads til naturlig adfærd.

Lene Thomsen

Jordbrugsteknolog
Mobil: (+45) 51 28 01 38
Mail: leth@frilandsdyr.dk

Jeg har beskæftiget mig med dansk griseproduktion siden 2003, både i primærproduktionen, som miljøkonsulent, men har siden 2013 arbejdet udelukkende med økologiske grise og frilandsgrise. I mit arbejde har jeg altid fokus på dyrenes velfærd og naturlige adfærd. Det gælder ikke mindst de senere år, hvor særligt pattegriseoverlevelse er et af mine absolutte fokuspunkter. Det har bl.a. resulteret i en stor del arbejde omkring dokumentering og udvikling af farehytter til diegivende søer og deres pattegrise. I forhold til naturlig adfærd har jeg beskæftiget mig meget med udvikling af hytter, foderautomater og systemer til hold af smågrise på mark. Et absolut fokuspunkt i den forbindelse, er forbedret sundhed via reduceret fravænningsdiarre, øresår og halebid. Der er masser af udviklingspotentiale derude, og jeg brænder for udvikling i samarbejde med griseproducenter og andre interessenter i erhvervet. 

Kirstine Flintholm Jørgensen

Agronom, Ph.D
Mobil: (+45) 30 89 71 61
Mail: kifjo@frilandsdyr.dk

Jeg har arbejdet med økologisk kvægproduktion siden 2007 – både som projektleder og som rådgiver med fokus på udvikling indenfor afgræsning og fodring, velfærd og produktionsøkonomi. De seneste år har fokus også peget i retning af klima og biodiversitet. Jeg brænder for at kunne hjælpe til med at øge mulighederne for, at der produceres mere og bedre kød fra dyr, som har haft et naturrigt og naturligt liv.

Kontakt os

Center for Frilandsdyr K/S
Danish Crown Vej 1
8940 Randers SV
Tlf.: (+45) 89 19 27 64
Mobil: (+45) 30 34 26 94
CVR nr. 31 59 88 18