Rapport om adfærd og velfærd på tværs af årstider

Rapporten beskriver erfaringer fra to besætninger i 2012 og 2013, hvor søeer med smågrise har haft adgang til pilebevoksning året rundt.

Rapporten beskriver bl.a. hvor meget pilebevoksningen blev brugt sommer og vinter, redebygning, og betydningen af smågrisenes alder m.v.