Målrettet smågrise fra 10 – 40 kg

Formål:
Udvikling af ny teknologi til naturlig svineproduktion der muliggør udendørs fravænning året rundt. Konkret udvikles der et frostfrit system til vand målrettet smågrise fra 10 til 40 kg.

Effekten af projektet vil være et langt mere robust system til udendørs fravænning hele året, hvilket forventes at kunne give større muligheder for systemer, der holder grisene på markerne i længere tid end de 7 uger, der pt er det normale for økogrise.

Sidst men ikke mindst forventes fravænning på markerne at forbedre smågrisenes sundhed, hvilket passer fint med de foreløbige resultater fra praksis.

Målsætninger:

  • at udvikle et vandtrug der er målrettet smågrise på 10 til 40 kg
  • at sikre det kan bruges året rundt ved at indbygge en varmekilde
  • at have det klar til afprøvning i december, og at få det afprøvet i vinteren 2013-2014 i det FØL støttede projekt “Miljøsikker produktion af ungsvin på friland”

Resultaterne fra projektet forventes at kunne medvirke til en stadig udvikling af konceptet for produktion af økologiske grise på friland.

Samarbejdspartnere:
Projektet gennemføres som et tæt samarbejde mellem Flemming Madsen, der er økologisk svineproducent, Preben Hald der som smed har over 20 års erfaring i udvikling og produktion af udstyr til husdyrhold på friland, samt Udviklingscenter for Husdyr på Friland, der i knap 5 år har deltaget i udviklingsprojekter indenfor produktion af grise på friland.