Den gode kastration

Nytænkning og design af udstyr til lokalbedøvelse ved kastration   Formål: Projektet har til formål at…

Læs mere

VIPiglets

Robuste og tungere økologiske pattegrise   Hyttekatalog Som en del af VIPiglets-projektet har Udviklingscenteret i 2015…

Læs mere

Bedre øko-stalde

Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig…

Læs mere