Inspiration tll brug af grovfoder til slagtesvin.

 

Hæftet med gode råd og erfaringer med grovfoder.  Erfaringerne er indsamlet gennem interviews med seks svineproducenter.

Indhold:

– grovfodertype og forbrug

– udfodring

– udfodringssted/inventar

– opbevaring

– kvalitet.

Praktiske erfaringerer er suppleret med facts om kvalitetskriterier for en god ensilage. Derudover er producenternes ønsker til mere viden nævnt.

Hæftet er udarbejdet i et samarbejde mellem SEGES Økologi Innovation og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.