Manualen opridser de vigtigste punkter omkring brug af lokalbedøvelse og giver gode råd og inspiration til hvordan lokalbedøvelse ved kastration af pattegrise kan håndteres i faremarken

 

Indhold:

  • Bedøvelsespræparater
  • Injektionsteknik
  • Gode råd i forbindelse med opmærkning og fixering af pattegrise
  • Liste med udstyr
  • Inspiration til håndtering af lokalbedøvelse ved kastration i og uden for farehytte

Manualen er tænkt som en vejledning og er baseret på erfaringer indsamlet hos udendørs svineproducenter der har afprøvet brug af lokalbedøvelse i egen besætning.

 

Læse mere om alternativer til kastration: https://www.frilandsdyr.dk/2019/03/25/brug-af-lokalbedoevelse-ved-kastration-af-grise-i-faremark/