Alle grisebedrifter – også de økologiske – har brug for at reducere miljøpåvirkningen, ikke mindst efter at miljøkravene nu også omfatter fosfor, mod tidligere kun kvælstof.

Projektet har vist, at der findes muligheder for at nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor i økologisk griseproduktion og tiltag vedrørende rene gulve, næringsstoffer i foderet og styret gødeadfærd har det største potentiale.

Læs mere om projektet her.

Eller læs notatet: Miljøtiltag i økologisk griseproduktion