GrOBEat udvikler en bæredygtig strategi for den økologiske oksekødsproduktion til fremtidens forbruger, hvor kvalitet erstatter kvantitet, hvilket i følge de nyeste hypoteser inden for forbrugervidenskab bidrager til sundere spisevaner og øget tilfredsstillelse.

Effekterne af den nye strategi vil blive kvantificeret ift. effektivitet, dyrevelfærd, biodiversitet, kødkvalitet og sensorisk profil, og den overordnede påvirkning af miljøet.

Et græsbaseret system, hvor kalv og ko går sammen de første 4 mdr. vil levere to højkvalitetsprodukter:
A) Lavt fedtindhold fra kalve (8 mdr.) og B) Moderat fedtindhold fra ungdyr (14-16 mdr.), der har afgræsset intensivt.

Projektet udvikler en mere rentabel strategi for oksekødsproduktion, hvor der tilbydes produkter, der lever op til forbrugernes krav ift. dyrevelfærd, biodiversitet og klima, og som samtidig øger forbrugerens velvære og tilfredshed.

Kvaliteten og den sensoriske oplevelse, kombineret med produktets fortælling omkring merværdier, vil resultere i sundere spisevaner hos forbrugeren grundet et lavere kødindtag. Dette skaber troværdighed og et holistisk grundlag for at producere oksekød nu og i fremtiden.

Samlet set skal den nye strategi trække kødproducenterne, food service-segmentet og forbrugernes spisevaner i en bæredygtig retning.

Hvad skal vi i projektet:

  • Produktion af kalve- og oksekød i et græsbaseret system, med ko-kalv samspil de 4 første måneder – (GrOBEat-systemet)
  • Kvantificering af slagte-, kød og spisekvalitet fra dyrene i GrOBEat-system
  • Test af GrOBEat-systemets kødprodukter på forbrugernes spiseadfærd og tilfredsstillelse
  • Modellering af GrOBEat-systemets miljø- og klimaeffekt med udgangspunkt i data fra produktion, spise- og forbrugertest
  • Formidling og inddragelse af alle relevante interessenter i udviklingen af høj kvalitet græsbaseret oksekød til fremtidens økologiske forbruger

Projektleder

Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet

Margrethe.therkildsen@food.au.dk

Tlf.: 22167975

Projektpartnere

Institut for Husdyrvidenskab, AU – Mogens Vestergaard

Institut for AgroØkologi, AU – Lisbeth Mogensen og Troels Kristensen

Institut for Fødevarer, AU – Barbara Vad Andersen

Økologisk Landsforening – Julie S. Henriksen og Iben Alber Christiansen

Center for Frilandsdyr – Camilla Kramer og Kirstine Flintholm Jørgensen

Projektfinansiering

Projektet er finansieret af GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram under Fødevareministeriet) under Organic RDD 6-puljen.

Organic RDD står for “Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram”, og er et dansk forskningsprogram målrettet økologiske fødevaresystemer, som koordineres af ICROFS i samarbejde med GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram), der finansierer programmet.

 

Læs mere på projektets hjemmeside her