WI-FI projektets arbejde giver et bedre kendskab til økologiske søers energi- og proteinbehov og en øget brug af recirkulerede restprodukter, der tilsammen skal forbedre fodereffektiviteten, reducere klimabelastningen og forbedre økonomien.

Læs mere om projektets arbejde her

Formidling

Rapport:

Projektet har via en interviewundersøgelse af den økologiske levnedsmiddelindustri udarbejdet en rapport om hvordan restprodukter udnyttes i dag. Læs Rapport om brug af restprodukter

Artikel:

Artikel i Frilands nyhedsbrev “Flere projekter giver tips til at spare på foderet” (31/3 2022).

Oplæg:

Indlæg fra temadag om underdørs produktion af grise, der fortæller om de praktiske erfaringer med brug af restprodukter og foder med lav protein-niveau på to besætninger.

Oplæg fra Frilands Sommermøde for griseleverandører “Grovfoder til søer og grise”, der viser resultater fra projektet og oversigt over næringsværdier af forskellige grovfodertyper samt resultater fra andre projekter med grovfoder.

Video:

1: Græspulp er et restprodukt fra presning af grønt protein, som ensileres og wrappes, så restproduktet kan bruges til grovfoder til kvæg og grise. Se med i videoen hvordan det foregår.
Videoen er udarbejdet i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Vestjyllands Andel og Center for Frilandsdyr.

2: Krarup Landbrug I/S er med til at demonstrere den nye vinterfodringsstrategi der er baseret på resultaterne fra Aarhus Universitet. Resultaterne viste, at drægtige søer tildelt foder med lavt protein-niveau i den efterfølgende laktation, præsterede både en højere kuldtilvækst pr. dag og en højere fravænningsvægt, end søer fodret efter de gældende protein-normer. Se med i videoen hvor økologisk soholder Niels Thing fortæller om sine erfaringer på bedriften i Krarup.
Videoen er udarbejdet af ICROFS i samarbejde med Innovationscenter for Økologisk Landbrug, Center for Frilandsdyr og Niels Thing.

3: Hos Krarup Landbrug er de gået skridtet videre og har lagt en individuel foderstrategi for de lakterende søer. Se med i videoen her hvor økologisk soholder Niels Thing fortæller om den trekomponent fodervogn, der i samspil med en doserings app sørger for, at hver enkelt so får dækket sit behov i forhold til; huld, cyklusdag, kuld størrelse, temperatur og græsdækket. Udstyr og optimeringskurver er udviklet af Niels selv.
Videoen er udarbejdet af Center for Frilandsdyr i samarbejde med ICROFS, Innovationscenter for Økologisk Landbrug og Niels Thing.

4: To økologiske besætninger har vist, at man i praksis kan reducere fordøjeligt råprotein i kraftfoderet til drægtige søer. Niveauet kan reduceres til 260-270 g pr. dag, uden det går ud over huld og produktivitet. Se videoen der fortæller om resultaterne. Videoen er udarbejdet af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Notater og faktaark:

I vinteren 2022-23 blev der gennemført en demonstration med lucernepulp som grovfoder til drægtige søer. Lucernepulp udgør den faste restmængde, der er tilbage, efter saften fra friskhøstet lucerne er udvundet til produktion af grønt protein.
Læs om lucernepulp og find ud af om søerne ville æde dette restprodukt i notatet her: Erfaringer med lucernepulp som grovfoder.
Eller få det hurtige overblik i dette faktaark: Lucernepulp som grovfoder til økologiske søer

To økologiske besætninger viste i vinteren 2022-23, at man i praksis kan reducere det fordøjelige proteinniveau i kraftfoderet hos drægtige søer, uden det går ud over produktiviteten, når søerne har adgang til et proteinrigt grovfoder.
Læs om resultaterne i dette notat: Erfaringer med reduceret proteinniveau i kraftfoder til drægtige søer.
Eller få det hurtige overblik i dette faktaark: Reduceret protein i kraftfoder til drægtige søer

 

Projektpartnere

  • Niels Thing, Krarup Landbrug
  • Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi
  • Center for Frilandsdyr K/S
  • Vestjyllands Andel
  • SEGES
  • AU AGRO
  • AU ANIS

Projektet “WI-FI” er en del af Organic RDD 5 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet samt Svineafgiftsfonden.