Ny viden om økologiske søers energi- og proteinbehov skal forbedre fodereffektiviteten. Sammen med øget brug af grovfoder og restprodukter forventes en reduceret klimabelastning og optimeret økonomi. Projektet har via en interviewundersøgelse af den økologiske levnedsmiddelindustri udarbejdet en rapport om hvordan restprodukter udnyttes i dag. Yderligere udvikles der en ny fodringsstrategi, som tager afsæt i de løbende resultater om bl.a. soens energi- og proteinbehov, soens grovfoderoptag, samt identificerede restprodukter.

Læs om hele projektet her