Ny viden om økologiske søers energi- og proteinbehov skal forbedre fodereffektiviteten. Sammen med øget brug af grovfoder og restprodukter forventes en reduceret klimabelastning og optimeret økonomi. Projektet har via en interviewundersøgelse af den økologiske levnedsmiddelindustri udarbejdet en rapport om hvordan restprodukter udnyttes i dag. Yderligere udvikles der en ny fodringsstrategi, som tager afsæt i de løbende resultater om bl.a. soens energi- og proteinbehov, soens grovfoderoptag, samt identificerede restprodukter.

Læs om hele projektet her

Formidling:

Artikel Firlands nyhedsbrev “Flere projekter giver tips til at spare på foderet” (31/3 2022), læs den her

 

 

Projektet “WI-FI” er en del af Organic RDD 5 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet samt Svineafgiftsfonden.