Netværksprojektet SKOVGRIS har fokus på de muligheder skovlandbrug med kommerciel griseproduktion har for at forbedre bæredygtigheden på det enkelte landbrug. Hovedfokus er brugen af skovlandbrug som middel til at reducere landbrugets klimaaftryk, men netværket har også fokus på perspektiverne for dyrevelfærd og biodiversitet. Projektet er et netværksprojekt på tværs af forskere, praktikere og andre med viden og interesse indenfor bl.a. skovlandbrug, frilandsgrise, dyrevelfærd, kulstofbinding, biodiversitet mm. Motivationen bag netværket er klimaforandringerne, og de konsekvenser der ses hos producenter med frilandsgrise. Dette tæller udfordringer som bl.a. lange efterårs- og vinterperioder med meget regn, hvilket hæver grundvandsspejlet samt giver problemer med marker, der oversvømmes i perioder med styrtregn. På den anden side opleves meget tørre somre, hvor mudderhuller tørrer ud, og der er risiko for, at grisene får varmestress. Dette giver både problemer i forhold til management i marken, men også udfordringer i forbindelse med sikring af dyrevelfærd.

Målet er at identificere de væsentligste problemstillinger og perspektiver ved kommerciel produktion af frilandsgrise og øko-grise i et skovlandbrugs koncept. Et koncept der både skal rumme en kommerciel griseproduktion med høj dyrevelfærd, og et skovlandbrug, der kan bruges som middel til at binde kulstof i vedplanter, og på den måde medvirke aktivt til at optimere hensynet til klima, miljø og biodiversitet.

For at kortlægge problematikker og udfordringer i forbindelse med skovgrise har fremgangsmåden været at opdele projektet i fire forskellige emner; lovgivning, kulstofbinding, biodiversitet og dyrevelfærd. Derudover er der identificeret en række managementmæssige barrierer for etablering af skovlandbrug og pasning af grise i et skovlandbrugssystem.

Her på siden finder du de notater der er udarbejdet i projektet. Notaterne er udarbejdet af Center for Frilandsdyr med input fra projektets samarbejdspartnere.