Formålet med MAFFRA II projektet er at videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, der forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at meget lovende forskningsresultater, vist ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i projektet MAFFRA også opnås i større skala og kan anvendes i praktisk økologisk griseproduktion. Målet er at opnå forbedret tarmsundhed og reduceret diarré.

Foderadditivet forventes at kunne erstatte antibiotika og medicinsk zink, sikre mindre diarré og mindre dødelighed i økologisk griseproduktion og reducere antibiotika- og zinkforbrug markant.

Læs mere om projektet her

 

Projektet har udviklet og dokumenteret et effektivt nyt plantebaseret, multikomponent foderadditiv, som er et miks af hvidløgspulver og æblepulver, der kan reducere fravænningsdiarré hos smågrise.

Center for Frilandsdyr har lavet en afprøvning af produktet hos en økologisk griseproducent for at teste virkningen af det udviklede foderadditiv.

Resultater fra afprøvningen

Resultater fra afprøvningen kan læses her

Se en film om afprøvningen her

Øvrig omtale af projektet

Artikel og video i Frilands Nyhedsbrev den 8/2 2022: Økologisk griseproducent tester hvidløg og æbler hos sine smågrise

Artikel fra Økologisk Nu, juli 2022: Hvidløg til grise kan måske erstatte zink

 

Projektet er en del af Organic RDD 4 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.