Holistisk planlagt afgræsning handler om at arbejde i helheder i det komplekse samspil der er mellem dyr, jord, græs, klima, natur og mennesker. Det er en forvaltningsmetode, hvor der arbejdes langsigtet og med øje for dyretrykket på arealet.

I dette notat er det økonomiske resultat beregnet i 2 casebesætninger, hvor kvæget afgræsser udfra et princip om holistisk management. I den ene besætning anvendes stockpiling (oplagring) af foder. Formålet med notatet er at beskrive erfaringer og vise data vedrørende ungdyrenes tilvækst og produktionsresultater, hvor afgræsningsmanagement er udfra principperne i holistisk planlagt afgræsning og stockpiling Ved stockpiling holdes markerne fri for dyr fra ca. 1. juli, så der opbygges en græspulje, som kan afgræsses i efteråret og de tidlige vintermåneder. Læs notatet her