Græsbaserede fødevarer vinder indpas – særligt i udlandet ud fra målsætningen ”Feed no Food”. I Danmark findes der allerede en del producenter af oksekød, som er helt uden eller næsten uden brug af tilskudsfodermidler.

Formålet med græsbaseret kødproduktion er at sikre kød af en god kvalitet, hvor dyrene har levet et godt liv i balance med økosystemet, hvilket indebærer, at de fortrinsvis er fodret med græs. Ved produktion af dyr fortrinsvist med græs som foderkilde, udnytter dyrene den type foder, som ikke kan anvendes til mennesker.

I dette notat kan du læse om hvad du bør overveje, hvis du overvejer græsbaseret fodring: Notat_GraesbaseretFodring