Flere grise pr. årsso – styrket eksport af frilandsgrise og økogrise

 

Formål
Øget tilgang af svinekød fra frilands- og økologisk produktion.

Partnere
MER FRIGRIS er et kombineret forsknings, udviklings og demonstrationsprojekt. Projektet ejes af Udviklingscenter for Husdyr på Friland og derudover deltager Videncenter for Svineproduktion (VSP), Videncenter for Landbrug (VFL), Friland A/S, Frilandsproducent Torben Langer, Frilandsproducent Karsten Olesen, Økologisk svineproducent Risbjerg Landbrug, Økologisk svineproducent Nicolaj Pedersen, Poca Glasfiber og Smed Preben Hald.

Projektet MER FRIGRIS koordineres med projektet ”Storhytte til faringer på friland”, som finansieres af Svineafgiftsfonden, så vi får mest mulig synergi mellem projekterne.

Beskrivelse af projektet
Friland A/S er verdens største eksportør af kød fra frilands og økologisk svineproduktion. Indenfor de næste 3 år vurderes det, at efterspørgslen vil stige 50-60 %. Kun via en øget produktion kan Friland A/S opretholde sin førerposition på verdensmarkedet.

Dette er et unikt afsæt for at skabe vækst på markedsvilkår. Parterne bag denne ansøgning vil udnytte denne mulighed for markedsdrevet vækst.

Dette mål nås ved at udvikle og demonstrere metoder, der medfører forbedret effektivitet i primærproduktionen, for derved at sikre en bedre økonomi. Samtidig bidrager projektet til at realisere regeringens vision om, at økologien skal vokse til det dobbelte. Det er et politisk ønske, at økologisk vækst medfører øget eksport. En forbedret effektivitet i primærproduktionen vil styrke Frilands A/S konkurrenceevne på eksportmarkederne, både mht. frilandskød og økologisk kød.

Projektet er skarpt afgrænset til søer med pattegrise med særligt fokus på at opnå flere grise pr. so. Konkret udvikles to nye hyttetyper, der skal sikre en høj pattegriseoverlevelse, forbedret arbejdsmiljø og højt managementniveau. Nye fysiske rammer giver behov for at optimere management og arbejdsgange, hvilket beskrives i manualer.

Demonstrationen sker hos 2 frilands- og 2 økologiske svineproducenter. Ved at synliggøre det økonomiske potentiale gøres produktionen attraktiv for såvel nuværende som nye producenter.