Afprøvning af lokalbedøvelse ved kastration af grise på friland, med henblik på at indsamle erfaringer omkring brug i praksis, samt at afdække det velfærdsmæssige aspekt ved metoden 2017

 

Formål og indhold

Projektet har til formål at afprøve brug af lokalbedøvelse ved kastration af grise på friland, med henblik på at indsamle erfaringer omkring brug i praksis, samt at afdække det velfærdsmæssige aspekt ved metoden. Ved brug af lokalbedøvelse ved kastration på friland er der nogle udfordringer som skal løses. Bl.a. vil brug af lokalbedøvelse kræve udvikling af udstyr til fiksering af grisene ved indsprøjtning af bedøvende middel for sikring af optimal bedøvelse, samt metoder til at håndtere grisene i minutterne mellem injektion af lokalbedøvelse og kastrationsindgreb.

Projektet udføres som en afprøvning hos to økologiske svineproducenter, hvor brug af lokalbedøvelse afprøves i samarbejde med besætningsdyrlægen.

Projektets aktiviteter

Der gennemføres et pilotprojekt med henblik på udvikling og afprøvning af udstyr til lokalbedøvelse hos den ene af de medvirkende producenter, som normalt kastrerer udenfor farehytten. Der indrettes en vogn med lukkede sider, tag og praktiske adgangsforhold med fokus på opbevaring af pattegrisene under bedøvelsen. De indsamlede erfaringer afprøves efterfølgende hos en større producent, der normalt kastrerer inde i farehytten. Brug af bedøvelse ved kastration kræver en total omlægning af arbejdsrutiner i forhold til kastration inde i farehytten, og uforudsete praktiske omstændigheder kan opstå ved omlægning af disse rutiner.

Under afprøvningen registreres tidsforbrug, både med og uden brug af lokalbedøvelse, og dette indgår i en beskrivelse af arbejdsforbruget ved brug af lokalbedøvelse. Samtidig vurderes den praktiske anvendelighed, og der laves en velfærdsvurdering af metoden baseret på udvalgte registreringer. Der udarbejdes en vejledning til producenter med udendørs sohold, der omhandler en beskrivelse af udstyr og arbejdsrutiner i forbindelse med kastration under brug af lokalbedøvelse.

Efter indsamling af erfaringer fra afprøvningerne afholdes en workshop om mulighederne for implementering af bedøvelse ved kastration, herunder lovgivning og rammevilkår vedr. brug for økologiske producenter. Baseret på velfærdsvurderingen og resultaterne fra workshoppen udarbejdes en intern anbefaling vedr. brug af lokalbedøvelse ved kastration i besætninger med udendørs sohold.

Forventede brugerrettede effekter

Erfaringerne og resultaterne fra projektet vil gøre det lettere for de økologiske svineproducenter at implementere et alternativ til kirurgisk kastration i 2018. Dette ved bl.a. at lette indarbejdning af nye arbejdsrutiner i forbindelse med brug af bedøvelse, ikke mindst for de producenter der under normal kastrationsprocedure kastrerer inde i farehytten, for hvem ændrede rutiner får størst betydning.

Der forventes en velfærdsmæssig fordel for økologiske producenter i forhold til producenter der ikke bedøver ved kastration, hvilket medfører et bedre omdømme hvad angår hensynet til grisen under det påkrævede kastrationsindgreb.

Forventede samfundsmæssige effekter

Økologisk produktion vægter dyrevelfærd højt, og kastration i sin nuværende form er dokumenteret dyrevelfærdsmæssig problematisk og forventes udfaset i 2018. Brug af bedøvelse ved kastration vil på sigt være eneste alternativ til produktion af hele hangrise. Ved implementering vil de indsamlede erfaringer og vejledningen med beskrivelse af arbejdsrutiner ved brug af bedøvelse, fremtidssikre konkurrenceevnen for økologiske producenter og følgeindustri.

Resultater

Læs resultaterne fra afprøvningen her

Læs mere om alternativer til kastration her og læs om udviklingen af en ny kastrationsbænk her