Projektet har til formål at afprøve brug af lokalbedøvelse ved kastration af grise på friland, med henblik på at indsamle erfaringer omkring brug i praksis, samt at afdække det velfærdsmæssige aspekt ved metoden. Ved brug af lokalbedøvelse ved kastration på friland er der nogle udfordringer som skal løses. Bl.a. vil brug af lokalbedøvelse kræve udvikling af udstyr til fiksering af grisene ved indsprøjtning af bedøvende middel for sikring af optimal bedøvelse, samt metoder til at håndtere grisene i minutterne mellem injektion af lokalbedøvelse og kastrationsindgreb.

Projektet udføres som en afprøvning hos to økologiske svineproducenter, hvor brug af lokalbedøvelse afprøves i samarbejde med besætningsdyrlægen. Endvidere afholdes kurser med uddannelse i brug af lokalbedøvelse for landmænd.

Projektets aktiviteter

Der gennemføres et pilotprojekt med henblik på udvikling og afprøvning af udstyr til lokalbedøvelse hos den ene af de medvirkende producenter, som normalt kastrerer udenfor farehytten. Der indrettes en vogn med lukkede sider, tag og praktiske adgangsforhold med fokus på opbevaring af pattegrisene under bedøvelsen. De indsamlede erfaringer afprøves efterfølgende hos en større producent, der normalt kastrerer inde i farehytten. Brug af bedøvelse ved kastration kræver en total omlægning af arbejdsrutiner i forhold til kastration inde i farehytten, og uforudsete praktiske omstændigheder kan opstå ved omlægning af disse rutiner.

Under afprøvningen registreres tidsforbrug, både med og uden brug af lokalbedøvelse, og dette indgår i en beskrivelse af arbejdsforbruget ved brug af lokalbedøvelse. Samtidig vurderes den praktiske anvendelighed, og der laves en velfærdsvurdering af metoden baseret på udvalgte registreringer. Der udarbejdes en vejledning til producenter med udendørs sohold, der omhandler en beskrivelse af udstyr og arbejdsrutiner i forbindelse med kastration under brug af lokalbedøvelse.

Efter indsamling af erfaringer fra afprøvningerne afholdes en workshop om mulighederne for implementering af bedøvelse ved kastration, herunder lovgivning og rammevilkår vedr. brug for økologiske producenter. Baseret på velfærdsvurderingen og resultaterne fra workshoppen udarbejdes en intern anbefaling vedr. brug af lokalbedøvelse ved kastration i besætninger med udendørs sohold.

Resultater

Lokalbedøvelse blev vurderet rent velfærdsmæssigt at være et bedre alternativ end kastration uden lokalbedøvelse, idet afprøvningen viste mere vokalisering og flere afværgebevægelser ved kastration uden lokalbedøvelse end ved forudgående injektion af bedøvelse. Uddannelse af medarbejdere fra 10 besætninger viste at lokalbedøvelse uden problemer kan håndteres af besætningsejere og medarbejdere uden brug af dyrlæge.

Læs flere resultater fra afprøvningen her

Erfaringerne og resultaterne fra projektet vil gøre det lettere for de økologiske svineproducenter at implementere et alternativ til kirurgisk kastration i 2018. Dette ved bl.a. at lette indarbejdning af nye arbejdsrutiner i forbindelse med brug af bedøvelse, ikke mindst for de producenter der under normal kastrationsprocedure kastrerer inde i farehytten, for hvem ændrede rutiner får størst betydning.

Der forventes en velfærdsmæssig fordel for økologiske producenter i forhold til producenter der ikke bedøver ved kastration, hvilket medfører et bedre omdømme hvad angår hensynet til grisen under det påkrævede kastrationsindgreb.

Læs om udviklingen af en ny kastrationsbænk her og læs mere om alternativer til kastration her