Food-based solutions for Optimal vitamin D Nutrition and health through the life cycle

Udviklingscentret er underleverandør for DTU – Fødevareinstituttet i et stort EU-projekt omhandlende D vitamin i mange forskellige fødevarer. Udviklingscentret er involveret i projektets arbejdspakke 5, der bl.a. undersøger effekten af et lys-program med bølgelængder der simulerer sommersol, på indholdet af D vitamin i svinekød i vinterhalvåret.

Udviklingscentrets del af projektet – kort
Hos mennesker dannes D vitamin gennem solens stråler om sommeren, mens forsyning med D vitamin om vinteren er afhængig af D vitamin-holdige fødevarer, evt decideret beriget med vitamin D. En mulig kilde til D vitamin kan være svinekød. Frilands- og økologiske grise med adgang til udendørs arealer har naturligt et højt Vitamin D indhold om sommeren, hvor vitaminet dannes i huden gennem udsættelse for solens stråler. Derimod må grisene i vinterperioden tilføres D vitamin gennem foderet. Projektets mål er at undersøge om kunstigt lys kan bidrage til produktionen af D vitamin som alternativ til fodring.

I projektet undersøges specifikt om et special-designet LED lys-system, med bølgelængder der simulerer sol-lys, kan bidrage til dannelse af D vitamin om vinteren. Forsøgsgrise i fire grupper udsættes for et fast lysprogram med 0-6 timers belysning pr. dag i perioden 30-100 kg gennem LED lyskilder monteret i grisenes inde-areal. Kød og organer analyseres efter slagtning for indhold af vitamin D og 25–hydroxyvitamin D.

Forsøget er planlagt til at blive gennemført ved en frilands- eller økologisk svineproducent i vinteren 2015-16.