Udvikling af naturpleje til en professionel, rentabel erhvervsgren for landmanden.

Projektet er et samarbejde mellem:

 1. Kommunerne Holstebro, Skive, Randers og Ringkøbing-Skjern
 2. Videncentret for Landbrug
 3. Videncenter for Fødevareudvikling
 4. AgroTech
 5. Natur & Landbrug
 6. Aarhus Universitet
 7. Udviklingscenter for husdyr på friland
 8. – samt lokale landmænd, slagtere og restauratører fra de fire kommuner.

Projektets indhold
Projektets aktiviteter er samlet i 5 arbejdspakker, hvor Udviklingscentret indgår i arbejdspakke 5.

 • Arbejdspakke 1: Ekstensiv naturpleje i praksis – udvikling og demonstration af ekstensive systemer til rationel naturpleje på forskellige naturtyper (kvæg/får)
 • Arbejdspakke 2: Brugerdreven udvikling af løsningsmodeller for attraktiv naturpleje
 • Arbejdspakke 3: Platform for erfaringsudveksling om naturpleje (landmænd, rådgivere og kommunale naturmedarbejdere)
 • Arbejdspakke 4: Analyse af Naturkødets spise- og smagskvalitet, samt produktudvikling
 • Arbejdspakke 5: Udvikling af koncept for produktion, afsætning og mærkning af naturkød

Læs mere på projektets hjemmeside www.smagpaalandskabet.dk