Indsamling og formidling af viden om grovfoder til grise

Formål

Projektets formål er at vise grovfoders potentiale til at højne dyrevelfærden og producenternes økonomi. Dette gøres ved at indsamle erfaringer fra landmændene og formidle viden om grovfoder, herunder grovfoder som middel til at undgå og/eller stoppe halebid og fodring med en stor andel grovfoder til søer. Det undersøges desuden, hvilke grovfodermidler og grovfoderkvaliteter der er bedst erfaring med på bedrifterne.

Projektets indhold

Der laves erfaringsindsamling i ca. 26 økologiske og frilandsbesætninger. Der indsamles viden om brugen af grovfoder; håndtering, snitlængde, udfodringsmetoder, grovfoderhække, arbejdsrutiner, afgræsningsstrategier og hvilke typer grovfoder der bruges til hvilke grise og hvorfor.

For at kunne optimere brugen af grovfoder på flere niveauer, udtages ensilageprøver til analyse på besætningernes forskellige typer grovfoder og forskellige slæt. Det tilsammen skal give producenterne et bedre overblik over hvilke muligheder der er og ideer til, hvordan det er bedst at bruge grovfoder på deres bedrift.

Projektets forventede effekter

Landmændenes erfaringer med grovfoder til grise samles i et hæfte, så det er lettere at finde viden om grovfoder til grise. Der vil bl.a. være viden om, hvordan grovfoder kan minimere problemer med halebid, hvilket har en direkte økonomisk effekt idet flere grise kan sælges med ministermærket. Soholdere vil bl.a. få råd om, hvordan grovfoder kan implementeres i fodringen af drægtige søer, med forbedret økonomi til følge.

Offentliggørelse af resultater

Projektet bliver formidlet i fagpressen, SEGES og Center for Frilandsdyrs hjemmeside.

 

Hæfte udarbejdet i forbindelse med projektet

I dette hæfte kan du få viden og inspiration om afgræsningsstrategier, grovfoderforbrug og valg af grovfodertyper. Der gives desuden gode råd om ensilering og opbevaring af wrapballer, samt viden om næringsstoffer og kvalitetskriterier for god ensilage.

Læs hæftet her

Film udarbejdet i forbindelse med projektet

Grise vil gerne have grovfoder, men hvor meget kan de æde, hvordan skal wrapballer opbevares, og hvad er god ensilage? Få svarene og flere gode råd ved at se filmen her.

Vil søerne æde ensileret græspulp Video: Ensileret græspulp til drægtige søer

Når kløvergræs presses for at udvinde protein fra saften, så står man tilbage med en presserest – græspulpen. Græspulpen har en god aminosyresammensætning og et relativt højt proteinniveau og er derfor interessant som foder til både køer og grise. Video: Økologiske slagtegrise foretrækker frisk græspulp frem for ensileret

Artikler og nyhedsbreve udarbejdet i forbindelse med projektet:

Grovfoder – en ressource, der skal udnyttes fuldt ud. Af Kristian Knage-Drangsfeldt, SEGES Økologi Innovation. 2019-04-05_Kristian_Grovfoder_en_ressource_der_skal_udnyttes_fuldt_ud_Svin 4

Artikel bragt i ØKOLOGI – inspiration til jordbruget nr. 9 i november 2019. ARTIKEL – Græspulp som grovfoder til grise

Artikel: Grovfoder til grise i Danmark – hvad har vi lært. Målrettet Magasinet Svin

Frilands Nyhedsbrev, den 10/1 2020: Få gode råd om grovfoder

Nyt til producenter og samarbejdspartnere under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse den 3/4 2020: “Grovfoder til smågrise, slagtesvin og søer”.

Fremlæggelse på kongres, møder og workshops

Indlæg på Grovfoderworkshop 31-10-2019 v. Kristian Knage Drangsfeldt. 3 indlæg fra grovfoderworkshop

Dyrlæge erfagruppe for økologiske grise, 27.11.2019

Erfagruppe for nystartede økologer med grise, 25.09.2019

Workshop: Grovfoder – hvad er det værd og hvad bringer fremtiden, 31.10.2019

Manualer og notater udarbejdet i forbindelse med projektet:

Teknisk manual: Grovfoder til grise

Notat om foreløbige erfaringer fra projektet Grovfoder til grise – bedre økonomi og trivsel

Notat: Resultater af grovfoder analyser i Grovgris

Internt notat, resultater af grovfoderprøver: Internt notat om Grovfoder til slagtegrise