– til målrettet reduktion af halebid ved produktion af frilandsgrise og økologiske grise.

Del 1: Hele haler uden halebid (pdf) gennemgår fokusområder og specifikke tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid. Den indeholder både akutte indgreb og mere langsigtede tiltag.

Del 2: Kort tjekliste (pdf) med fokuspunkter og tiltag. Listen er tiltænkt ophængning i forrum el. lignende.

Del 3: Registreringsark (pdf) til systematisk registrering af tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid

 

Del 2 og 3 findes nu også på engelsk og kan downloades her:

Del 2: Part 2_checklist tail bite_english version

Del 3: Part 3_table tail bite check_english version