– til målrettet reduktion af halebid ved produktion af frilandsgrise og økologiske grise.

Del 1: Hele haler uden halebid (pdf) gennemgår fokusområder og specifikke tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid. Den indeholder både akutte indgreb og mere langsigtede tiltag.

Del 2: Kort tjekliste (pdf) med fokuspunkter og tiltag. Listen er tiltænkt ophængning i forrum el. lignende.

Del 3: Registreringsark (pdf) til systematisk registrering af tiltag til forebyggelse og reduktion af halebid