Formålet med projektet er, at dokumentere forekomsten af øresår hos økologiske grise og identificere hvilke produktionsbetingelser, der kan forklare en øget risiko på besætningerne.

Øresår udgør et dyrevelfærdsproblem. Graden af øresår kan variere fra overfladiske læsioner til dybe sår, der kan medføre vævsdød og tab af dele af det ydre øre. Derudover kan læsionerne virke som indgangsport for sygdomsbakterier medførende ledbetændelse og andre infektioner. Dette kan udgøre et betragteligt dyrevelfærds- og produktionsmæssigt problem. Grise med øresår er desuden mindre attraktive ved videresalg til slagtesvinebesætninger.