Formålet med projektet er at skabe viden om udbredelsen af øresår hos økologiske grise og identificere hvilke produktionsbetingelser, som kan forklare en øget risiko pa besætningerne.

Øresår udgør et dyrevelfærdsproblem. Graden af øresår kan variere fra overfladiske læsioner til dybe sår, der kan medføre vævsdød og tab af dele af det ydre øre. Derudover kan læsionerne virke som indgangsport for sygdomsbakterier medførende ledbetændelse og andre infektioner. Dette kan udgøre et betragteligt dyrevelfærds- og produktionsmæssigt problem. Grise med øresår er desuden mindre attraktive ved videresalg til slagtesvinebesætninger.