Robuste og tungere økologiske pattegrise

 

Hyttekatalog
Som en del af VIPiglets-projektet har Udviklingscenteret i 2015 udgivet et katalog med oversigt over de farehytter, som i Danmark er tilgængelige for producenter af økologiske grise og frilandsgrise.

 

 

Formål, effekt, indhold – kort præsentation

En ud af tre pattegrise i den danske økologiske svineproduktion dør før fravænning. Den høje pattegrisedødelighed er en væsentlig barriere for at opnå en højere vækstrate i økologisk svineproduktion. Dødeligheden antages at være relateret til fødsel af kuld med flere grise, end soen selv kan passe, og hvor pattegrisene samtidig er små og svage. Det pt. anvendte avlsmateriale baseret på konventionelle avlsdyr synes mindre egnet til økologisk produktion, hvor søerne farer udendørs i hytter, hvilket vanskeliggør faringshjælp. Søerne har en længere diegivningsperiode, og det er svært at håndtere overskydende grise i et kuld. Projektets mål er at udvirke en reduktion i pattegrisedødelighed fra 33% til 20% af totalfødte grise, øge fravænningsvægten med 1 kg per gris og give en ekstra gris per kuld.

 

 

Projektets aktiviteter:

  1. Projektet identificerer i 10 økologiske besætninger risikofaktorer for pattegrisedødelighed relateret til søer og pattegrise.
  2. Projektet undersøger betydningen af at introducere et særligt økologisk avlsmål specifikt rettet mod fødsel af færre og mere robuste grise.
  3. Projektet undersøger, hvordan faringsovervågning og sikring af et bedre nærklima for søer og pattegrise under faring påvirker overlevelse og vækst og identificerer de bedste hytter, der tilgodeser muligheden for at udnytte den forbedrede praksis.
  4. Der etableres demonstrationgårde, hvor “best management practice” implementeres.
  5. Projektets resultater spredes via rådgivning, workshops, demonstrationsgårde og skriftlig formidling.

 

Beskrivelse af arbejdspakke 4, som Udviklingscentret er ansvarlig for:

Arbejdspakke 4’s opgave er at sikre, at projektets resultater kan implementeres i praksis i økologiske sobesætninger.

Projektets resultater vedr. forbedret hytte-design, soracer og farings-overvågning demonstreres løbende gennem organisering af gårdbesøg, markvandringer og workshops i de involverede svinebedrifter. Målgruppen for demonstrations-aktiviteterne er både danske og udenlandske svineproducenter, forskere og rådgivere.

En manual for “Best Management Practice” baseret på optimering af både sorace, hytte-udformning og farings-management jf. projektets resultater, afprøves afslutningsvis i 2 besætninger.