MuMiPro projektet sigter mod at udvikle en ny måde at dyrke muslinger på. Det har to formål: At skabe et nyt forretningsområde i Danmark ved at producere animalske proteinfoderingredienser til økologisk opdræt (grise og fjerkræ) og samtidig forbedre havmiljøet ved at nedsætte eutrofiering gennem høst af muslinger. MuMiPro involverer 15 partnere, herunder muslingeproducenter, foderproducenter og forskningsinstitutioner.
Center for Frilandsdyr har afprøvet foder til fravænningsgrise hvor indholdet af fiskemel blev udskiftet med muslingemel. Resultaterne kan læses i den anbefaling der er udarbejdet.

Man kan læse mere om MuMiPro projektet og alle de aktiviteter der indgår på http://www.mumipro.dk/