SV-AR er et projekt, der har til formål at udvikle et nyt produktionskoncept. Et koncept hvor økologiske og konventionelle frilandsgrise bliver på marken fra fravænning til slagtning, og hvor markdriften er en integreret del af den intensive svineproduktion.

Projektet indeholder mange aktiviteter. Center for Frilandsdyr er med til at udvikle, beskrive og formidle en række produktions- og managementstrategier. Vi er desuden involveret i dataindsamling i en række afprøvninger. En af disse afprøvninger har til formål at undersøge om grise foretrækker roer eller græs, en anden at undersøge adfærds- og sundhedsforskelle mellem fravænning på græs og fravænning på stald.

Det forventes at projektet er med til at understøtte vækst i produktionen af grise på mark. Den forventede vækst er 100.000 ekstra grise fra tre år efter projektets afslutning. Når det gælder dyrevelfærd forventes konceptet med fravænningsgrise på mark at reducere forekomsten af fravænningsdiarré. Endelig vil konceptet øge grisenes mulighed for naturlig adfærd, hvilket forventes at reducere forekomsten af øre- og halebid.

 

Du kan se produktionsnøgletal og læse meget mere om bl.a. daglig drift, markplanlægning og økonomi i rapporten “Mobil produktion af grise på mark”.

Læs rapporten her:

Læs mere om projektet SV-AR på projektets hjemmeside https://okologi.dk/landbrug/projekter/svin/intensiv-mobil-svineproduktion

 

Projektets samarbejdspartnere:

Økologisk Landsforening  (Projektleder)

Center for Frilandsdyr K/S

Purple Farm

Vanggaard Staldmontage

Domino A/S

Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

Friland A/S