Projektet vil udarbejde og demonstrere strategier på bedriftsniveau til produktion af økologiske ungtyre. Fokus er fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning, for at opnå høj produktivitet og lavest mulig klimabelastning. Dette gøres ved at afprøve og vise forskellige systemer for øko ungtyre, som er mindre klimabelastende og samtidig rentable for landmanden. Målet opnås dels ved scenarieberegninger og demonstration i praksis.

Aktiviteter:

Der er tre arbejdspakker omhandlende hhv ”Produktionssystem og klimapåvirkning”, ”Klimastrategier demonstreres og udregnes på bedriftsniveau” og ”Formidling”. I AP1 arbejdes videre med Livs Cyklus Analyser og økonomiberegninger med udgangspunkt i fødselstidspunkt på året, foderration med henholdsvis høj og lav fodringsintensitet, afgræsning og slagtealder, hvor der bl.a. udvides med strategier indenfor forskellige malkekvægsracer og racekombinationer. I AP2 udvælges to klima-strategier, der tilpasses og demonstreres på én bedrift over 1½ år. Efter afprøvningen udregnes LCA på bedriftsniveau for de to strategier, og det beregnes hvor meget mindre klimabelastningen bliver på bedriften i forhold til det niveau, der var på bedriften inden projektet. I AP3 bliver viden fra projektet formidlet til landmanden som målgruppe. Det meste af formidlingen ligger i 2021.

Effekter:

Flere bæredygtige strategier giver landmænd bedre forudsætninger for at opdrætte øko-ungtyre af malkekvægsrace på mindst klimabelastende måde. Beregning på klimapåvirkning forventes af give 10 % mindre GHG (GreenHouse Gases) produktion pr kg kød fra den mere ressource effektive øko ungtyre produktion sammenlignet med kød fra produktion af økologiske stude.

Formidling:

På denne hjemmeside er formidlingen i projektet løbende lagt op.

Vejledning om produktionssystemets påvirkning på klimabelastningen ved øko-ungtyre lavet i 2019 bliver opdateret med de nyeste beregnede strategier. Der bliver udarbejdet en artikel til fagpressen om projektets resultater, både én i 2020 og én i 2021. I løbet af demonstrationsperioden på bedriften bliver der afholdt åbent hus for interesserede landmænd, virksomheder og konsulenter. Dette bliver afholdt i 2021, så bedriften er godt i gang og kan virke som praktisk eksempel til bl.a. andre landmænd. Sidst i 2021 afholdes en afsluttende workshop, hvor resultaterne bliver fremlagt. På workshoppen bliver der diskuteret, hvordan vi kan arbejde videre med strategierne i fremtiden, og hvordan de kan have en nyttig effekt på andre dele af kvægbruget, så som kvier, kødkvæg og stude.

Åbent hus:

Åbent Hus hos Lars og Lene Jørgensen/Krogsagergaard afholdt den 22. september 2021: Landmandspar slog dørene op til produktionen af økologiske ungtyre – Friland A/S

Projektets landmandsværter Lars og Lene Jørgensen fortalte om deres mål med at producere økologiske ungtyre, hvordan de fodrer og håndterer ungtyrene i praksis, hvor de går på græs og hvordan de får valgt slagtedyrene ud.

Resultaterne fra projektet om hvordan der kan produceres økologiske ungtyre med en lavere klimabelastning og bedre økonomi blev fremlagt:

Fodring og produktionsresultater/Per Spleth, SEGES

Økonomi i økologisk ungtyreproduktion/Arne Munk, SEGES

Forskellige strategier- betydning for økonomi og klimaaftryk/Kirstine Flintholm Jørgensen, Center for Frilandsdyr

Fakta-ark:

Klik på fakta-arket “Øko-ungtyre af malkekvægsrace (Holstein og krydsninger), klima og økonomiske konsekvenser” her, og læs hvordan forskellige strategier for produktion af øko-ungtyre af ren Holstein samt krydsninger mellem Charolais x Holstein og Angus x Holstein påvirker økonomien og klimabelastningen.

Fakta-ark KlimaUngtyre (003)_web

Notat

KLIMASTRATEGIER

Læs om alle klimaberegningerne på øko-ungtyrene i dette projekt samt baggrunden for beregningerne i dette notat:

 

KØD- og SPISEKVALITET

Læs om kød- og spisekvalitet afhængig af produktionsstrategi for klimaungtyre i dette notat

af Margrethe Therkildsen, Institut for Fødevarer (Aarhus universitet) og Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab (Aarhus Universitet)

Økologiske ungtyre med lavere klimabelastning – sammendrag af projektets resultater

Af Kirstine Flintholm Jørgensen, Marie Buus og Camilla Kramer

Læs det her

Artikler:

“Lav ungtyre med lav klimabelastning”, Økologisk Landbrug, 28. august 2020 (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

“Krogsagergårds nye foderplaner skal inspirere andre”, nyheder.okologi.dk (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

“Lav ungtyre med lav klimabelastning”, nyheder.okologi.dk (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

“Production of organic beef from dairy bull calves in Denmark – Effect of different production strategies on productivity, carbon footprint and biodiversity estimated by modelling”, Livestock Science 276 (2023). Af Lisbeth Mogensen (AU), Troels Kristensen (AU), Camilla Kramer (Center for Frilandsdyr), Arne Munk (SEGES), Per Spleth (SEGES) og Mogens Vestergaard (AU)). Læs artiklen her

Økologikongres 2021:

Oplæg om resultaterne på Økologikongres G1, Klima/kvæg: Klimaoptimeret produktion af økologiske ungtyre

https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2021/12/G1_Kirstine-Flintholm-Joergensen_26-11-2021.pdf

https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2021/12/G1_Arne-Munk_26-11-2021.pdf

https://okologi-kongres.dk/wp-content/uploads/2021/12/G1_Per-Spleth_26-11-2021.pdf

Nyhedsbreve:

Friland nyhedsbrev den 19/3 2021: “Nyt faktaark om ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE”

Landmandspar slog dørene op til produktionen af økologiske ungtyre – Friland A/S

Åbent hus om produktion af ungtyre med lavt klimaaftryk – Friland A/S

“Projekt med økologiske ungtyre gavner klima og økonomien”. Artikel i Frilands Nyhedsbrev den 31/1 2022. Læs artiklen her

Film:

 

 

Projektet er en fortsættelse af projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”, medfinansieret af KAF i 2019. Se mere om projektet på hjemmesiden her

 

Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning