Projektet vil udarbejde og demonstrere strategier på bedriftsniveau til produktion af økologiske ungtyre. Fokus er fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning, for at opnå høj produktivitet og lavest mulig klimabelastning. Dette gøres ved at afprøve og vise forskellige systemer for øko ungtyre, som er mindre klimabelastende og samtidig rentable for landmanden. Målet opnås dels ved scenarieberegninger og demonstration i praksis.

Aktiviteter:

Der er tre arbejdspakker omhandlende hhv ”Produktionssystem og klimapåvirkning”, ”Klimastrategier demonstreres og udregnes på bedriftsniveau” og ”Formidling”. I AP1 arbejdes videre med Livs Cyklus Analyser og økonomiberegninger med udgangspunkt i fødselstidspunkt på året, foderration med henholdsvis høj og lav fodringsintensitet, afgræsning og slagtealder, hvor der bl.a. udvides med strategier indenfor forskellige malkekvægsracer og racekombinationer. I AP2 udvælges to klima-strategier, der tilpasses og demonstreres på én bedrift over 1½ år. Efter afprøvningen udregnes LCA på bedriftsniveau for de to strategier, og det beregnes hvor meget mindre klimabelastningen bliver på bedriften i forhold til det niveau, der var på bedriften inden projektet. I AP3 bliver viden fra projektet formidlet til landmanden som målgruppe. Det meste af formidlingen ligger i 2021.

Effekter:

Flere bæredygtige strategier giver landmænd bedre forudsætninger for at opdrætte øko-ungtyre af malkekvægsrace på mindst klimabelastende måde. Beregning på klimapåvirkning forventes af give 10 % mindre GHG (GreenHouse Gases) produktion pr kg kød fra den mere ressource effektive øko ungtyre produktion sammenlignet med kød fra produktion af økologiske stude.

Formidling:

På denne hjemmeside vil formidlingen i projektet løbende blive lagt op.

Vejledning om produktionssystemets påvirkning på klimabelastningen ved øko-ungtyre lavet i 2019 bliver opdateret med de nyeste beregnede strategier. Der bliver udarbejdet en artikel til fagpressen om projektets resultater, både én i 2020 og én i 2021. I løbet af demonstrationsperioden på bedriften bliver der afholdt åbent hus for interesserede landmænd, virksomheder og konsulenter. Dette bliver afholdt i 2021, så bedriften er godt i gang og kan virke som praktisk eksempel til bl.a. andre landmænd. Sidst i 2021 afholdes en afsluttende workshop, hvor resultaterne bliver fremlagt. På workshoppen bliver der diskuteret, hvordan vi kan arbejde videre med strategierne i fremtiden, og hvordan de kan have en nyttig effekt på andre dele af kvægbruget, så som kvier, kødkvæg og stude.

Fakta-ark:

Klik på fakta-arket “Øko-ungtyre af malkekvægsrace (Holstein og krydsninger), klima og økonomiske konsekvenser” her, og læs hvordan forskellige strategier for produktion af øko-ungtyre af ren Holstein samt krydsninger mellem Charolais x Holstein og Angus x Holstein påvirker økonomien og klimabelastningen.

Fakta-ark KlimaUngtyre (003)_web

Notat:

Læs om alle klimaberegningerne på øko-ungtyrene i dette projekt samt baggrunden for beregningerne i dette notat:

2021.01.27_Cakra_KlimaUngtyreNotat

Artikler:

“Lav ungtyre med lav klimabelastning”, Økologisk Landbryg, 28. august 2020 (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

“Krogsagergårds nye foderplaner skal inspirere andre”, nyheder.okologi.dk (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

“Lav ungtyre med lav klimabelastning”, nyheder.okologi.dk (Af Julie Cherono Schmidt Henriksen, Økologisk Landsforening og Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs artiklen her

Nyhedsbreve:

Friland nyhedsbrev den 19/3 2021: “Nyt faktaark om ØKO-UNGTYRE AF MALKEKVÆGSRACE”

Film:

 

 

Projektet er en fortsættelse af projektet ”Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”, medfinansieret af KAF i 2019. Se mere om projektet på hjemmesiden her

 

Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning