Formålet med projektet er at vise løsninger til ly og læ til kødkvæg, som går på naturarealer i vinterperioden.

Kødkvæg på helårsgræsning er en væsentlig brik i forhold til at løse biodiversitetskrisen. FN organisationen Ipbes beskriver et væsentlig tab af økosystemer og en udryddelse af plante- og dyrearter, som sker med en stigende hastighed, hvorfor der er behov for en indsats. Helårsgræsning ved lavt græsningstryk kan øge biodiversitet for både planter og dyr og dermed opretholde en rig natur. Det er vigtigt med kontinuert tilførsel af gødning/lort til arealerne, da det gavner biller og insekter, som igen er vigtige fødeemner for mange fugle og insektædende dyr. Ved græsning året rundt øges derudover spredningen af frø fra planter.

Udegående kvæg skal i vinterperioden have mulighed for ly og læ i form af læskur eller for visse robuste racer kan læskuret undværes, hvis arealerne giver naturligt tørt leje. På nogle naturarealer er der forbud mod permanent opsættelse af læskure og samtidig kan der være manglende naturligt ly og læ pga. begrænset træbevoksning og manglede naturligt kuperet landskab. Dette projekt vil formidle de praktiske løsninger, som findes på nuværende tidspunkt, så landmændene kan finde inspiration til deres udegående kødkvæg på naturarealer uden mulighed for naturlig beskyttelse.

I dette projekt vil der besøges kvægbesætninger i Danmark over vinterperioden 2021-2022, hvor der er fokus på løsninger der:

  • Passer ind i den omgivende natur på det aktuelle naturareal.
  • Giver god dyrevelfærd (vurderes ud fra velfærdsprotokol udarbejdet i projektet ”Natureman”, Økologisk Landsforening).
  • Dyrene kan udføre naturpleje og opretholde en høj biodiversitet på arealet.
  • Der vil være størst fokus på mobile løsninger.

Løsningerne til ly og læ vurderes ligeledes til at kunne være brugbare i forhold til kravet om skygge til kvæg, hvor de samme udfordringer kan gøre sig gældende.

 

Leverance:

Inspirations-katalog med beskrivelse af løsninger fra forskellige naturarealer i Danmark med egnede løsninger til ly og læ. Dette bliver frit tilgængeligt for alle interesserede.

 

Formidling i projektet

Omtale af projektet i nyhedsbrevet “Nyt til producenter for samarbejdspartnere under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, oktober 2020 (Af Rie Jensen, Dyrenes Beskyttelse)

Oplæg til Frilands Årsmøde den 30.11.2022 “Ly og læ til kvæg på naturarealer” (Af Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr)

Omtale af kataloget i nytårsbrev til producenter under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, december 2022 (Af Mia Bonnichsen, Dyrenes Beskyttelse)

 

Katalog:

Find inspiration til hvordan du kan sikre ly og læ til kvæg på naturarealer i kataloget her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet er støttet af ØkoKød