Det er muligt at producere grise i mobile enheder med gode muligheder for naturlig adfærd, høj daglig tilvækst, lavt foderforbrug og god dyrevelfærd. Projektets omdrejningspunkt har været en mobil produktion (Purple Farm) med i alt tre mobile enheder. Som det fremgår af rapporten nedenfor, er der i den mobile produktion opnået produktionsresultater, der ligger på højde med, hvad der kan opnås i mere traditionelle systemer til økologiske grise. Samtidig kan der forsat optimeres på vognene og deres tekniske installationer, hvilket også fremgår af rapporten.

 

Du kan se produktionsnøgletal og læse meget mere om bl.a. daglig drift, markplanlægning og økonomi i rapporten “Mobil produktion af grise på mark”.

Læs rapporten her:

Rapporten er en del af projektet ”Intensiv mobil svineproduktion integreret i markdriften (SV-AR)”, der er støttet af Svineafgiftsfonden og ”Grønt Udviklings- og Demonstrations Program”, GUDP, under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Lær mere om projektet her

 

Læs øvrig viden samlet i projektet på projektets hjemmeside https://okologi.dk/landbrug/projekter/svin/intensiv-mobil-svineproduktion

 

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, udgiver en selvstændig rapport, Slagtesvin på friland i flytbare systemer – Effekt på dyr, mark og miljø”, i 2021 med de videnskabelige resultater fra projektet.