Der afholdes workshop i projektet d. 13. oktober.

Der er en stigende fokus på skovlandbrug som middel til at reducere landbrugets klimaaftryk. Derfor er der behov for et netværk, der målrettet og hurtigt, kan analysere hvordan de største og sikreste gevinster opnås.

Ideen til netværket er klimaforandringerne og de konsekvenser vi allerede nu ser for producenterne af grise på friland. Lange efterårs- og vinterperioder med megen nedbør hæver grundvandsspejlet, og i perioder med styrtregn oversvømmes markerne. Som producent af frilandsgrise giver det udfordringer, ikke bare med færdsel i markerne med foder og drikkevand, men også udfordringer med sikring af dyrevelfærden. Dertil kommer risikoen for tørre somre, hvor udfordringen nærmest er det modsatte, med grise der får varmestress, og mudderhuller der dagligt tørrer ud.

Via et netværk af praktikere, forskere og andre videnspersoner, der alle har en specifik viden, eller interesse indenfor et eller flere af emnerne; skovlandbrug, frilandsgrise, klima, biodiversitet og produktionsøkonomi, adresseres følgende tre delmål:

 a) Identificere de væsentligste problemstillinger og barrierer ved kommerciel produktion af frilandsgrise i et skovlandbrugskoncept, hvor der både skal være en væsentlig animalsk produktion og en veldokumenteret kulstofbinding i form af vedplanter som træer og buske, af hensyn til klima, miljø og og biodiversitet.

b) Identificere hvilket perspektiv skovlandbrug, kombineret med kommerciel frilandsgriseproduktion, har under danske forhold, som middel til at binde kulstof, og dermed medvirke aktivt til at minimere klimaudfordringerne.

c) Identificere hvilke forretningsplaner der er, eller kan udvikles, i ovennævnte skovlandbrugssystem. Det er helt afgørende for netværkets arbejde, at der er fokus på kommercialisering af konceptet, idet det i sidste ende står eller falder med mulighederne for en fornuftig økonomi i primærproduktionen. Dette fokus på kommercialisering af konceptet vil gøre det muligt at adressere “den dobbelte bundlinje”.

 

Partnerne i SKOVGRIS er:

  • Center for Frilandsdyr (projektejer)
  • Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
  • Skovskolen, Københavns Universitet
  • Innovationscenter for Økologisk Landbrug
  • Risbjerg Landbrug
  • Ulvehøjgaard
  • Overtorp I/S

 

Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.