Formålet med MAFFRA II projektet er at videre- og færdigudvikle et naturligt, plantebaseret, antimikrobielt foderadditiv til smågrise, der forebygger fravænningsdiarré og kan reducere/erstatte brugen af antibiotika og zink. Projektet vil dokumentere, at meget lovende forskningsresultater, vist ved brug af antimikrobielle plante-cocktails i projektet MAFFRA også opnås i større skala og anvendt i praktisk økologisk griseproduktion. Målet er at opnå forbedret tarmsundhed og reduceret diarré.

Projektet udvikler og dokumenterer et effektivt nyt plantebaseret, multikomponent foderadditiv, der kan forebygge/behandle fravænningsdiarré hos smågrise. Dette følges op med demonstration hos en økologisk avler og indlejring af viden hos konsulenter. Projektet henvender sig til firmaer inden for planteproduktion, forarbejdning, foderstof og tilsætningsstoffer, i økologisk griseproduktion.

Foderadditivet forventes at kunne erstatte antibiotika og medicinsk zink, sikre mindre diarré og mindre dødelighed i økologisk griseproduktion og reducere antibiotika- og zinkforbrug markant.

Center for Frilandsdyr står for demonstrationen af det udviklede foderadditiv hos en økologisk griseproducent.

Læs mere om projektet her

 

Projektet er en del af Organic RDD 4 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt tilskud fra Svineafgiftsfonden.