POWER er et projekt på tværs af EU med deltagelse fra Østrig, Schweiz, Tyskland, Italien, Sverige, Holland og Frankrig. Projektets formål har været at bidrage til udvikling af holdbare og konkurrencedygtige økologiske produktionssystemer på tværs af EU, med fokus på klimaaftryk og dyrevelfærd.

I projektet har der været en lang række forskellige aktiviteter på tværs af de medvirkende lande. Læs mere om aktiviteterne på projektets hjemmeside: http://projects.au.dk/coreorganiccofund/research-projects/power/
Her vil der også løbende komme resultater ind.

Resultater fra POWER blev præsenteret på en temadag d. 25. oktober 2021:Invitation-temadag-POWER 
Alle indlæggene fra dagen kan læses her

Et af målene i projektet har været at afprøve forskellige tiltag til optimering af udearealer til slagtegrise, hvor der bygges videre på erfaringer omkring rodekasser og tildeling af grovfoder (nyhedsværdi, placering mm) der skal medvirke til en øget dyrevelfærd og reducere udvaskning af ammoniak fra udearealerne.
Der er i Danmark udarbejdet et idekatalog med fokus på hvordan udearealerne kan gøres mere attraktive og dermed øge dyrevelfærden for grisene. Læs hæftet her 
Se resultater vedr. udearealer præsenteret på føromtalte temadag her

Et andet mål i projektet har været, på tværs af EU, at identificere og evaluere ’best practice’ besætninger, der har kombinerede ude/inde systemer samt innovative besætninger der har udviklet nye systemer til grise på græs.
Se en præsentation af de forskellige ‘best practice’ besætninger her
Se præsentationer af innovative besætninger i Italien og Danmark 
Se en video med en mobil grisevogn udviklet i Schweiz her
Læs en artikel om alle de innovative systemer her

Alle resultater fra projektet er samlet i en håndbog der består af emneinddelte faktaark. Håndbogen kan hentes her