Miljø og klimabelastning fra griseproduktion skal generelt reduceres, og det gælder selvfølgelig også for produktion i åben og naturligt ventilerede staldsystemer, herunder økologiske besætninger og konventionelle frilandsbesætninger. Produktionen skal effektiviseres enten, så der produceres flere grise med en uændret mængde resurser eller, at der produceres samme antal grise med færre resurser.

Det er kendt, at landsgennemsnittet for økologisk- og frilandsproduktion ligger under de tilsvarende konventionelle produktionsresultater. Projektets formål er at vise vejen til optimeret resurseudnyttelse. Det skal gøres ved at videreudvikle et allerede kendt og veldokumenteret produktionskoncept, som via produktionsrådgivning er implementeret med succes i flere konventionelle slagtegriseproduktioner. Målrettet produktionsrådgivning og indgående kendskab til grisenes komfort i staldene skal være løftestang for en forbedret produktivitet. I projekt ønsker vi at klarlægge og definere nye retningslinjer for Produktionskoncept Slagtegris i Åbne stalde (PSÅ). Viden om produktionsforholdene skal ligesom i Produktionskoncept Slagtegris (PS) være veldokumenteret og baseret på registreringer, målinger og praktiske undersøgelser af produktion i åbne stalde. Projektet gennemføres i samarbejde med Danish Crown Rådgivning.

 

Projektet er blevet præsenteret for de fremmødte leverandører af økologisk gris og Frilandsgris ved Friland A/S’s årsmøde den 23. november 2021. Se præsentationen her

To landmænd deltager som de første pilotbesætninger. De er i gang med at afprøve konceptet, mens der indsamles data og foretages tilpasninger. Læs mere her om arbejdet.