Her kan du finde materiale med gode råd vedrørende afgræsning af efterafgrøder med fordele og ulemper i forhold til dyreholdet, næringsstofomsætningen, klimaaftrykket og økonomien. Målet er at øge udnyttelsen af efterafgrøder med afgræsning, og derved bidrage til en billigere og mere klimavenlig fodring af ammekvæg og ungdyr af malkekvæg, uden at gå på kompromis med næringsstofbalancen i marken.

Faktahæfte

Hæfte med informationer om afgræsning af efterafgrøder, herunder regler, valg af planter, ernærings- og sundhedsmæssige forhold og eksempler på besætninger der afgræsser efterafgrøder. Hæftet er opdateret marts 2024.

Liste over efterafgrøder

Til ovenstående hæfte tilhører et excelark med egenskaber for efterafgrøde-arter. Excelarket er opdateret marts 2024.