Fremskaffelse af et samlet overblik over anvendelsen af hangrisekød i de største svineproducderende lande i Europa.

 

Beskrivelse af projektet:
I Europa er der en del lande, primært Storbritanien og Irland, der traditionelt ikke har kastreret hangrise. Derudover er der en række lande der enten har en mindre produktion af ikke kastrerede hangrise, eller på det seneste er begyndt i større eller mindre målestok at producere og markedsføre forskellige kødprodukter fra ikke kastrerede hangrise.

Der findes idag ikke noget samlet overblik over anvendelsen af hangrisekød på europæisk plan. Udviklingscenter for Husdyr på Friland har via sine ejere adgang til et dobbelt netværk der samlet set dækker ikke bare Europa, men i princippet stort set hele verden. Da Friland A/S samtidig er en del af Danish Crown koncernen, er der adgang til informationer om omsætning af hangrisekød på alle betydende markeder. Det er derfor oplagt, at Udviklingscentret udnytter både Danish Crown, Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse’s kontakter til indsamling af erfaringer. I første omgang vil det være relevant at koncentrere sig om Europa.

Der laves en mindre rapport i foråret 2011, der derefter stilles til rådighed for alle interesserede aktører. Arbejdet afsluttes og afrapporteres sommeren 2011, og kan derfor danne grundlag for diverse aktøres fremadrettede projekter i såvel SAF som andet regi.

Følgende resultater forventes:

  • En samlet ajourført oversigt over håndteringen af hangrisekød i de Europæiske lande der har en ikke ubetydelig svineproduktion.
  • En vurdering af (fra-)sorteringsniveau i de nævnte lande.
  • En oversigt over de detektionsmetoder der pt anvendes i de enkelte lande.

Den indsamlede viden og erfaringer fra projektet vil løbende blive offentliggjort på nærværende hjemmeside. Slutrapporten forventes at være offentlig tilgængelig august 2011.