I Europa er der en del lande, primært Storbritannien og Irland, der traditionelt ikke har kastreret hangrise i mange år. Derudover er der en række lande der enten har en mindre produktion af ikke-kastrerede hangrise, eller på det seneste er begyndt i større eller mindre målestok at producere og markedsføre forskellige kødprodukter fra ikke-kastrerede hangrise.

Projektets primære udbytte er et ajourført overblik over anvendelsen af hangrisekød i 7 af de største svineproducerende lande i Europa. Der er betydelige forskelle fra land til land. Også selve holdningen til hangriseproduktion uden kastration svinger meget fra land til land, med Englang og Irland i den ene ende skalaen, idet ingen af de to lande kastrerer, til Polen og Italien i den anden ende af skalaen idet (stort set) samtlige hangrise kastreres i disse to lande.

Det er skaffet overblik over den øjeblikkelige status for hangriseproduktion i Europa. Det er i projektet påvist, at der specielt i Tyskland og Holland har været en betydelig udvikling i andelen af hangrise der ikke kastreres gennem de seneste 1-3 år. Dette er af betydning for både det dyrevelfærdsmæssige arbejde i Dyrenes Beskyttelse og det afsætningsmæssige arbejde i Friland A/S.