Afprøvning af udstyr til gasbedøvelse i forbindelse med kastration af hangrise på friland 2016

2018 var deadline for en dyrevelfærdsmæssig acceptabel løsning på kastration af hangrise. Flere projekter har forsøgt at finde metoder til produktion af økologiske hangrise. Bortset fra én landmand der havde hangrise på jordskokker, har resultaterne vist store problemer med frasortering på grund af ornelugt. Lignende nedslående resultater har gjort, at de økologiske svineproducenter i Holland, organiseret i den hollandske pendant til Friland “Der Grüne Weg”, har besluttet at der fortsat skal kastreres, men at det skal gøres under fuld bedøvelse og med efterfølgende smertelindring. Et system de hollandske dyreværnsorganisationer har godkendt og som placerer økologiske grise øverst på deres liste over dyrevelfærdsvenlige systemer.

Center for Frilandsdyr har i samarbejde med de to ejere, Friland og Dyrenes Beskyttelse, samt Svineudvalget i Økologisk Landsforening, vurderet, at det vil være vigtigt at få afprøvet det hollandske system til fuld bedøvelse af pattegrise i forbindelse med kastration under danske økologiske forhold. Den store forskel er, at hollænderne har deres faringer indendørs i farestalde, mens vi i Danmark har faringerne udendørs i hytter. Der skal derfor udvikles et system, så det er muligt at gas-bedøve sikkert og nemt på friland.

Formålet er at ombygge og afprøve det udstyr de økologiske svineproducenter i Holland bruger ved bedøvelse af hangrise i forbindelse med kastration, så det kan bruges på friland. Udstyret bruges som nævnt allerede, men er kun udviklet til brug indendørs i stalde. Det forventes at udstyret kan ombygges så det kan monteres i en vogn/kasse der er spændt efter en traktor, og på den måde kan komme rundt i faremarkerne.

Der er indgået aftale med to økologiske svineproducenter der i forvejen kastrerer udenfor hytterne i en særlig kasse/vogn der placeres foran indgangen til hytterne. Det sikrer, at der kan arbejdes uforstyrret med pattegrisene, uden soen blander sig. I projektet vil vi ombygge de to vogne, montere gas-bedøvelsesudstyr og undersøge om det i praksis er muligt at få en acceptabel arbejdsrutine og samtidig opretholde et højt dyrevelfærdsniveau.

Læs om afprøvningen og resultaterne i denne rapport

Samfundsmæssige effekter

En velfærdsmæssigt acceptabel løsning på hangriseproblematikken til være et stort løft for den økologiske svineproduktion. Kastration af hangrise i den nuværende form, hvor der kun smertebehandles, skal være udfaset i 2018. Hvis projektet kan påvise en metode til sikker bedøvelse af hangrise, der tilmed kan bruges på friland, vil det være realistisk at indføre metoden i hele den økologiske svineproduktion i løbet af 2017, og således være i mål med en løsning inden 2018. Effekten vil kunne påvises/dokumenteres, idet en eventuel aftale om bedøvelse af hangrise må formodes at blive en af de faktorer der kontrolleres i forbindelse med godkendelse til mærket “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”.