Konkurrencedygtig, troværdig og ressourceeffektiv økologisk svineproduktion

 

Som en af projektets demonstrationsaktiviteter blev der afholdt en workshop med titlen “Forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger”. Dagens formål var at udpege de tiltag og forbedringer som bør afprøves og arbejdes videre med, i forbindelse med indretning af stalde og udearealer til slagtesvin.

Der var oplæg fra forskere, udviklere og producenter og dertil debat og opsamling i grupper. Ud fra oplæggene og de emner der blev diskuteret i grupperne, arbejdes der i projektet videre med at forbedrede udearealer og staldforhold til slagtesvin i frilands- og økobesætninger. Der var 48 deltagere, hvoraf ca. halvdelen var frilands- og økosvineproducenter.

 

Projektet er en del af ICROFS-forskningsprogrammet Organic RDD2