Formål og indhold:

Dette projekt bygger videre på projektet “Udstyr til fravænningsgrise på friland“, som modtog støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug i 2016. Projektet havde to formål:

  1. at udvikle en hytte hvor grisene havde mulighed for termoregulering i de varme perioder af året
  2. at videreudvikle på en foderstation med fokus på stabilt foderoptag og minimalt foderspild.

Begge typer udstyr blev udviklet til at være tilpasset det danske klima. Nærværende projekt har til formål at teste det udviklede udstyr til fravænningsgrise i vinterhalvåret, hvor det er nogle andre forhold og udfordringer udstyret skal kunne fungere under.

I nærværende projekt vil der, ligesom i “Udstyr til fravænningsgrise på friland”, blive indsamlet data omkring grisenes trivsel og produktionseffektivitet. Målet er, at generere grundlæggende baggrundsviden som fundament for udvikling af et økologisk plus koncept for svinekød.

 

Projektets aktiviteter:

Projektets aktiviteter er fordelt på to projekt-år. 2017 er afsat til afprøvnings- og udviklingsaktiviteter af hytterne. Hytter og foderstation fra projektet “Udstyr til fravænningsgrise på friland” står klar til afprøvning i januar 2017. Der er fokus på indsamling af erfaringer til brug for konstruktion af en version 2 hytte, der om nødvendigt er mere vintersikret, men også erfaringer fra sommer-afprøvningen i 2016 inddrages i hyttetypens videre udvikling. Sideløbende indsamles data om foderforbrug, tilvækst, sundhed og adfærd.

Registreringer i projektet udføres så de kan sammenholdes med resultaterne fra projektet “Udstyr til fravænningsgrise på friland”. Dette vil sikre at datagrundlaget er dækkende for alle fire årstider.

 

Forventede brugerrettede effekter:

Udstyr tilpasset fravænningsgrise på friland øger muligheden for at etablere et fleksibelt low cost produktionssystem. Dette forventes at gøre det lettere for den enkelte producent at tilpasse sig udsving i markedet.

Udvikling af udstyr til fravænning på marken vil være et vigtigt skridt, hvis man ønsker at markedsføre økologiske grise, der har haft adgang til marker hele livet. Med en stigende produktion af økologiske grise, bliver der plads til produktion og markedsføring af produkter, der har en selvstændig profil. Grise født, fravænnet og opvokset på marken vil være et godt bud på et økologisk plus koncept, som vil tiltale mange forbrugere.

 

Forventede samfundsmæssige effekter:

Det er vigtigt, at den økologiske svineproduktion øges i de kommende år, hvis Danmark skal bevare sin position som Europas førende eksportør af økologisk kød. Økologiske grise, der produceres under konceptet Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, og sælges af Friland A/S, bliver slagtet i Danmark. Friland A/S har en målsætning om at antallet af økologiske søer, på kort sigt (1-2 år), øges med minimum 4.000 stk. En stigning af denne størrelse vil betyde mindst 80.000 flere økologiske slagtesvin til slagteridriften i Danmark.

Øget interesse for fravænning på friland vil genere flere arbejdspladser i landdistrikterne, da fravænning på friland er et lidt mere arbejdstungt produktionssystem. Af folderen Fravænning på friland – et godt alternativ fremgår det, at en bedrift med 200 årssøer kan beskæftige 1/4 mand mere end i et traditionelt indendørs system og stadig bevare en fornuftig økonomi.

 

Offentliggørelse af resultater:

Alle projektets resultater offentligøres på Udviklingscenterets hjemmeside. I december 2017 vil nuværende produktblade for hytter og foderstation blive opdateret hvis det på baggrund af vinter-afprøvningen er nødvendigt at ændre i designet.