Projektet skaffer viden om produktion af økologiske ungtyre via erfaringsindsamling fra praksis hos to bedrifter samt beregninger af produktionsøkonomien. Dette vidensgrundlag skal bidrage til en øget produktion af økologiske ungtyre og dermed øge udbuddet af økologisk hakket kød.

 

Formidling i projektet

Fakta-ark om hold af ungtyre af malkekvægsrace: Fodring, produktionssystemer, håndtering og økonomi.

Omslag til de 4 fakta-ark plus et fakta-ark om klima i øko ungtyreproduktionen fra projektet “Produktion af øko-ungtyre med klimabelastning” kan du downloade her

 

Regneark udarbejdet i projektet:

Indtast dine egne oplysninger i regnearket, og se hvornår det bedst kan betale sig for dig at slagte dine ungtyre.

Download regnearket her:

Film udarbejdet i projektet:

Artikler udarbejdet i projektet:

Økologi, inspiration til jordbruget

Landbrugsinfo:

 

Kongresser:

Kvægkongres 2019, oplæg “Økologisk kød på handyr” ved Arne Munk og Mogens Vestergaard:

Økologikongres 2019, oplæg G2 møde vedr. ungtyre:

 

Andet:

Omtale af projektet i Dyrenes Beskyttelses Nyhedsbrev til producenter, december 2019

Frilands nyhedsbrev

Andre sider knyttet til film om vurdering af ungtyre til slagt:

Afsluttende møde med resultater fra registreringer adfærd 2 bedrifter

Læs mere om projektet:

Baggrund:

Der er en langt større efterspørgsel på specielt økologisk hakket kød end udbuddet kan matche pt. i Danmark. Samtidig er der en stigende interesse for at kunne få så klimavenligt kød som muligt både set fra politisk side og fra forbrugernes side. Projektet skal fremme, at flest muligt økologisk fødte tyrekalve, forbliver i det økologiske system, hvormed forbrugernes efterspørgsel efter økologisk hakket oksekød tilgodeses, tilmed med en lavere klimabelastning. Økologisk produktion af ungtyre har dog både nogle praktiske og økonomiske udfordringer i forhold til konventionel produktion, som både rådgivere og landmændene mangler mere viden om, før man tør give sig i kast med en sådan produktion. Projektets formål er derfor at skaffe vidensgrundlag for at kunne øge produktionen af økologiske ungtyre og dermed øge udbuddet af økologisk hakket kød.

Aktiviteter:

Projektet er inddelt i tre arbejdspakker (AP), som kan opbygge denne viden: 1) Erfaringer vedr. hvordan produktionsformen gennemføres i praksis, 2) Beregning af produktionsøkonomi og 3) Implementering via formidling, så vi kan få udbredt produktionskonceptet og få flere økologiske ungtyre produceret. I projektet vil der både være fokus på mælkekvægsrace og krydsning af malkekvægs- og kødkvægsrace.

AP 1) Der bliver på to bedrifter beskrevet de specielle forhold vedrørende landmandens management gennem året, herunder håndtering af ungtyrene, holdstørrelse, arealet, arbejdstid under afgræsning og på stald, afstand til andre hold tyre. Derudover vil der være fokus på afgræsningsstrategi, dyrenes adfærd og ikke mindst optimering af slagtetidspunktet herunder fodringsstrategier til at opnå dette.

AP 2) Baseret på data fra de to case-bedrifter i AP 1 laves der i 2019 beregninger af produktionsøkonomi – med specielt fokus på omkostninger til produktionen og optimal afgangsvægt.

Beregningerne vil kunne belyse, om der er væsentlige produktionsmæssige og økonomiske barrierer hos landmanden ved at skulle opfylde et givet slagtekvalitetskrav og således give anledning til at diskutere, hvordan væsentlige barrierer i givet fald vil kunne formindskes.

Der udarbejdes en økonomimodel, som landmanden ville kunne bruge til at beslutte, hvornår det er mest optimalt at slagte ungtyrene ud fra.

Projektets offentliggørelse:

Projektets resultater vil løbende blive formidlet dog med en klar hovedvægt i 2019, hvor der bl.a. skrives artikler til fagligt relevante tidsskrifter/aviser/nyhedsbreve.

Der udarbejdes 3 korte vejledninger målrettet økologiske landmænd: a) Produktionssystem, b) Ungtyres adfærd og praktisk håndtering, c) Optimering slagtetidspunktet og økonomi på bedrifter med økologiske ungtyre. De 3 vejledninger kan bruges enkeltvis eller sættes sammen, så de danner et lille hæfte om økologiske ungtyre af malkekvægsrace (udarbejdes i 2019).

Projektets resultater vil blive præsenteret ved Økologi Kongres i 2019.