Nytænkning og design af udstyr til lokalbedøvelse ved kastration

Projektet har til formål at nytænke og designe relevant udstyr til brug ved lokalbedøvelse i forbindelse med kastration af grise for derved at skabe rammerne for ‘Den gode kastration’. “Den gode kastration” består af velstrukturerede arbejdsrutiner og udstyr, og har således både fokus på grisen, producenter og deres medarbejdere, og hvordan proceduren opfattes uden for erhvervet.

I samarbejde med industriel designer Kent Laursen (www.designafdelingen.dk) og SEGES Svineproduktion udvikles og fremstilles en prototype på en ny type kastrationsbænk (en alt-i-en-velfærds-kastrationsbænk), som både skal tage hensyn til grisenes komfort og velfærd samt være praktisk i brug med fokus på effektivitet og arbejdsmiljø.

Bænken skal kunne tilpasses grise i flere størrelser, have holdere til hhv. sprøjter med lokalbedøvelse og smertelindring, holdere til skalpeller/tang der skal stå i desinfektionsvæske og holder til mærkespray. Endvidere skal der udtænkes et system til nem affaldshåndtering til brugte skalpeller, kanyler og testikler samt et system til opbevaring af grise i ventetiden mellem injektion af lokalbedøvelse og kastration.

Bænk og øvrigt udstyr skal kunne pakkes sammen i én bevægelse og medbringes til næste farehytte eller sti. Den skal således være brugbar både på marken og på staldgangen.

“Den gode kastration” skal sikre grisen en høj dyrevelfærd så det gøres mindre ubehageligt for grisen at blive bedøvet og kastreret. Nyt udstyr der forbedrer mulighederne for, at opretholde en god hygiejne omkring kastrationsindgrebet vil også resultere i færre døde grise. Der er ligeledes fokus på, at udstyret skal sikre et godt arbejdsmiljø for staldpersonalet.

Hele processen omkring brug af lokalbedøvelse effektiviseres, og det vil have en positiv effekt på produktionsøkonomien samtidig med, at det vil styrke de danske producenters konkurrenceevne. En effektiv og arbejdsmæssig sikker håndtering af lokalbedøvelse der sikrer høj dyrevelfærd, kan derfor ses som en værdisikring af dansk grisekød, der sikrer de danske producenter en afsætning på markeder der vægter dyrevelfærd højt.

I projektet er der udviklet en prototype på en kastrationsbænk baseret på forskellige modeller der har været testet undervejs i projektet. I løbet af 2020 vil prototypen blive testet yderligere på flere besætninger og forventes derefter at blive sat i produktion.

Der er udarbejdet en beskrivelse og en vejledning  til kastrationsbænken der kan hentes her

Læs mere om håndtering af lokalbedøvelse og kastration på friland her