POWER er et projekt på tværs af EU med deltagelse fra Østrig, Schweiz, Tyskland, Italien, Sverige, Holland og Frankrig. Projektet skal bidrage til udvikling af holdbare og konkurrencedygtige økologiske svineproduktionssystemer på tværs af EU, hvor der er fokus på klimaaftryk og dyrevelfærd.

Projektet indeholder en masse blandede aktiviteter. Center for Frilandsdyr indgår i aktiviteter omkring optimering af udearealer til slagtesvin, hvor der bygges videre på erfaringer omkring rodekasser og tildeling af grovfoder (nyhedsværdi, placering mm) der skal medvirke til en øget dyrevelfærd og reducere udvaskning af ammoniak.
Der arbejdes endvidere med ’best practise’ besætninger der har kombinerede ude/inde systemer hvor der indsamles data omkring produktivitet, fodereffektivitet, sundhed, managementrutiner mm. Data bruges til en Livscyklusanalyse der skal give et indtryk at besætningernes klimaaftryk.
Endelig følges landmandsdrevne innovative systemer med grise på græs, hvor udvalgte besætninger der har gjort noget særligt i forhold til produktionssystem beskrives og der beregnes klimaaftryk.

Læs mere om POWER projektet på projektets hjemmeside: http://projects.au.dk/coreorganiccofund/research-projects/power/

Læs om resultaterne her