Læs her hvordan du via afregningen kan optimere økonomien på kvægbedriften.

Fakta-ark om afregningen fra Friland A/S ved økologiske kvægbedrifter læses her (A3-ark) (klik på billedet):

Fakta-ark om afregningen fra Friland A/S ved bedrifter som leverer til Friland Kødkvæg (konventionelt) læses her (klik på billedet):

Der er lavet et notat, som samlet giver et overblik og mere detaljeret overblik over afregningen på kvægbedriften, når der leveres til Friland A/S. Graferne i notatet bygger på afregningen fra Friland A/S til landmanden fordelt over året på ugebasis i 2018. Graferne bør derfor kun bruges som eksempel på, hvordan afregningen kan variere over året, men de underbygger de sæsonudsving, der ofte vil være i afregningen.

Læs notatet her (klik på billedet)