Grovfoder kan reducere foderforbruget hos søerne kraftigt, mens det hos smågrise og slagtegrise giver forbedret dyrevelfærd ved at aktivere grisene og derved nedsætte risikoen for bl.a. halebid.

I dette hæfte kan du få viden og inspiration om afgræsningsstrategier, grovfoderforbrug og valg af grovfodertyper. Der gives desuden gode råd om ensilering og opbevaring af wrapballer, samt viden om næringsstoffer og kvalitetskriterier for god ensilage.

Hæftet tager udgangspunkt i producenternes erfaringer med grovfoder og er udarbejdet som en del af projektet ”Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel”.

Læs hæftet her

 

Få et kort overblik over grovfoder til grise i filmen her

Læs øvrig viden lavet i projektet “Grovfoder til grise – god økonomi og trivsel” her