Med dette regneark kan du hurtigt få et estimat over, hvornår afregningen er højst for dine økologiske ungtyre over året.

Regneark giver estimat for slagtetidspunkt baseret på din ungtyr

Regnearket tager udgangspunkt i afregningssystemet, når dyrene leveres til slagtning hos Friland A/S og er lavet for ungtyre af tung race.

Du skal udfylde de grønne felter, som er markeret i regnearket med:

  • Kalvens fødselsdato
  • Det forventede resttillæg (fra Friland A/S)
  • Foderomkostninger
  • Forretning

Indtast dine egne oplysninger i regnearket, og se hvornår det bedst kan betale sig for dig at slagte dine ungtyre.

Download regnearket her

 

Med regnearket vil du kunne se det øgede restbeløb i forhold til 400 kg. levende vægt (eksklusive strøelse). Modellen går op til en levende vægt på 600 kg.

I regnearket er det muligt at se det estimerede restbeløb for en ungtyr med lav tilvækst (tabel 1) og høj tilvækst (tabel 2). Husk at indtaste eventuelle ændrede foderomkostninger for høj tilvækst i tabel 2, disse foderomkostninger vil ofte være højere end ved lav tilvækst, tabel 1. Til de to tabeller er der tilsvarende grafer, som giver et overblik over restbeløbet afhængig af slagtemåned.

Tallene kan udelukkende bruges som et estimat, tillæggene vil afhænge af markedsforholdene i de pågældende år. I denne model er 2019 brugt som reference-år.

 

Dette regneark er lavet i samarbejde mellem Center for Frilandsdyr og SEGES ØkologiInnovation