WI-FI projektet skal generere ny viden, der kan danne grundlag for en optimeret brug af grovfoder. Gennem et bedre kendskab til økologiske søers energi- og proteinbehov og en øget brug af recirkulerede restprodukter skal fodereffektiviteten forbedres, klimabelastningen reduceres og økonomien forbedres. Center for Frilandsdyr K/S er i projektet med til at kortlægge nye potentielle typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter, der kan indgå i den økologiske griseproduktion. Frem mod projektets afslutning skal Center for Frilandsdyr K/S desuden være med til at udvikle nye fodringsstrategier, som tager afsæt i de løbende resultater om bl.a. soens energi- og proteinbehov, soens grovfoderoptag, samt identificerede restprodukter.

Du kan læse mere om projektet på projektets hjemmeside her

Formidling

Film

I denne film vises hvordan græspulp, som er et restprodukt fra presning af grønt protein, laves til wrap så restproduktet kan bruges til grovfoder til kvæg og grise. Filmen er udarbejdet i projekt Winter Feeding of Organic Sows i et samarbejde mellem Innovationscenter for Økologiske Landbrug og Vestjyllands Andel og Center for Frilandsdyr. Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet og Svineafgiftsfonden. Se den her

Artikler

Læs artiklen i Frilands nyhedsbrev “Flere projekter giver tips til at spare på foderet” (31/3 2022), klik her

Projektpartnere

  • Niels Thing, Krarup Landbrug
  • Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi
  • Center for Frilandsdyr K/S
  • Vestjyllands Andel
  • SEGES
  • AU AGRO
  • AU ANIS

Projektet “WI-FI” er en del af Organic RDD 5 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet samt Svineafgiftsfonden.