WI-FI projektet skal generere ny viden, der kan danne grundlag for en optimeret brug af grovfoder. Gennem et bedre kendskab til økologiske søers energi- og proteinbehov og en øget brug af recirkulerede restprodukter skal fodereffektiviteten forbedres, klimabelastningen reduceres og økonomien forbedres. Center for Frilandsdyr er i projektet med til at kortlægge nye potentielle typer af grovfoder og recirkulerede restprodukter, der kan indgå i den økologiske griseproduktion. Frem mod projektets afslutning er Center for Frilandsdyr desuden med til at udvikle nye fodringsstrategier, som tager afsæt i de løbende resultater om bl.a. soens energi- og proteinbehov, soens grovfoderoptag, samt identificerede restprodukter.

Du kan læse mere om hele projektet på projektets hjemmeside

 

Læs om projektets resultater og øvrig formidling fra projektet her

 

Projektpartnere

  • Niels Thing, Krarup Landbrug
  • Bertel Hestbjerg, Hestbjerg Økologi
  • Center for Frilandsdyr K/S
  • Vestjyllands Andel
  • SEGES
  • AU AGRO
  • AU ANIS

Projektet “WI-FI” er en del af Organic RDD 5 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet samt Svineafgiftsfonden.