Projektet har til formål at undersøge de økologiske grises behov og udvikle nye foderblandinger og fodringsstrategier med afsætning i deres behov. Den nuværende overforsyning af bl.a. protein til økologiske grise er god grund til at undersøge de økologiske grises behov. Derfor er det forventet at projektet vil resultere i foderblandinger og fodringsstrategier, der vil give både en markant foderbesparelse og en lavere miljøpåvirkning.

I projektet undersøges økologiske søers energiforbrug og deres græsoptag både gennem drægtigheds- og laktationsperioden, for på den måde at kunne afdække deres næringsstofbehov. Der foretages også afprøvninger med en ny fodertype til fravænningsgrise. Her sammenlignes to foderblandinger, en normal skånsom foderblanding mod en mere behovsbaseret ration med et højere proteinindhold, men med brug af behandlet økologisk soja. Slutteligt vil der blive lavet både økonomiske og miljømæssige vurderinger af de nye foderstrategier. Center for Frilandsdyrs rolle er at være med til at gennemføre afprøvningerne for fravænningsgrise og evaluere nye foderstrategier for disse.

 

Projektets forventede effekter

Ved projektets afslutning er viden om de nye fodringsstrategier tilgængelig for alle. Viden skal formidles til praktisk ud til både økologiske og frilandsproducenter, rådgivere og dyrlæger. Tre år efter projektets afslutning er det forventet at minimum halvdelen af alle økologiske og frilandsproducenter benytter sig de nye fodringsstrategier til søer og fravænningsgrise. De nye fodringsstrategier vil øge fodereffektiviteten, og det er forventet at de reducere ammoniakfordampningen fra produktionen af fravænningsgrise med 30 %. Projektet vil således både være rentabelt for den enkelte landmand og godt for miljøet.

 

Formidling

Forsøg med søerne er afsluttet. Du kan få et indblik i forsøgets gang på Søerne på Økoplatformen

Artikler:

Ny forskning: 70 pct. fordøjelighed af frisk kløvergræs hos søer (af Irene Brandt-Møller, 29/1 2020)

 

Projektets hjemmeside findes her:

Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise (EFFORT)

 

Projektpartnere

    • Aarhus Universitet, afdelingen for agroøkologi
    • Center for Frilandsdyr K/S
    • Vestjyllands Andel
    • Friland A/S